Die Weg

 

Die probleem van lyding

“Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is” - Psalm 73:16-17.

Die probleem van lyding is so oud soos die mens self. Vir lyding is nog nooit 'n oplossing gevind nie. Die probleem van lyding hang saam met vrae rondom die deugde van God en sy wêreldbestuur.

Vir Asaf is lyding een groot raaisel. In Psalm 73 verse 3, 13, 14 en 16 hoor ons hoe hy hiermee worstel. Daar staan geskrywe: “ . . want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien:' "Dat ek die kwaad vermy het en met 'n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe more straf”. ”Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik . . ."

Vir Asaf lyk dinge op aarde so verkeerd. Met die goddelose gaan dit goed, maar die tugtiging vir die regverdige is elke more daar. Ons kan met Asaf saamstem.

En hoe sien Asaf die lewe? Die een verdien om gestraf te word, maar met hom gaan dit goed. Die ander doen sy bes om God te behaag, maar met hom gaan dit sleg.

Hieroor het Asaf nagedink, maar hy kon dit nie verstaan nie. Dit was moeite in sy oë. Dit het hom moeg gemaak. Is dit reg? Is dit billik? Het God dan nog 'n sê in sake op aarde? Of het God Hom eenvoudig onttrek en almal aan hulle lot oorgelaat?

Dit alles is vrae wat met die probleem van lyding saamval. Dit was die vrae waarmee Asaf verleë was. Dit was die probleem wat hy nie kon oplos nie. En dit is die probleem wat ons ook nie kan oplos nie. Hoe rym dit alles met 'n God wat regverdig is, en wat goed is, en wat liefde is?

Gelukkig vir Asaf kom daar vir hom 'n ligpunt, soos hy in vers 17 skryf: ''. . . totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is."

Toe God aan Asaf die voltooide prentjie van sy handelinge bekend maak; eers tóé het hy verstaan.

Uit hierdie getuienis van Asaf kry ons die versekering dat ons ook ééndag sal verstaan; in die hiernamaals sal verstaan. (Vgl Joh 13:7) Maar dan leer dit ook vir ons dat die probleem nie aan hierdie kant van die graf sal ontvou nie. Hier is dit ons nie beskore om alles te weet nie. Eers dan, by die wederoprigting van alle dinge, sal ons verstaan. Nou en hier moet ons nog praat van die probleem van lyding.

(Word vervolg)

Uit: Gelouter deur Lyding deur Willie Marais (Met die vriendelike toestemming van Aktuapers)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css