Die Weg

 

Klere bepaal nie iemand se waarde nie

“My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie.”  - Jakobus 2:1.

As julle werklik die wet van die koninkryk van God onderhou soos dit in die Skrif staan: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself,” dan doen julle reg. Maar as julle die mense na die uiterlike beoordeel, doen julle sonde en veroordeel die wet van God julle as oortreders.”  - Jakobus 2:8,9.

In Afrika is baie arm mense uit alle bevolkingsgroepe - en daarom ook baie mense met ou en stukkende klere aan. Diegene wat ‘n goeie inkomste het, het gewoonlik ook badgeriewe en ruik nie na ou sweet en skoene wat opgedra is nie. Dit gebeur nie maklik dat die heel armes en die rykes met mekaar meng nie. En tog kom daar sulke geleenthede. Daaroor skryf Jakobus. Die persoon met die mooi ringe en deftige klere en die brandarm man kom by dieselfde geleentheid aan. Wanneer die deftige persoon met groot gasvryheid ontvang word en die arme op die vloer moet sit of dáár teen die muur moet gaan staan, oordeel ‘n mens volgens die verkeerde maatstaf.

Christene behoort deur God se bril na ander mense te kyk. Hy kyk nie net na die uiterlike nie.

Wat gee waarde aan ‘n mens? Nie sy inkomste of tipe klere nie, sê die Here deur Jakobus se brief. Nie die klas motor of die woonbuurt nie, maar sy verhouding met Jesus Christus. Die vraag wat gevra word, gee die antwoord: “Kies God nie juis dié uit wat in die oë van die wêreld arm is, om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan dié wat Hom liefhet nie?”  Deur die geloof is ‘n mens ryk in waarde en ontvang jy die genadegawe van God se koninkryk.

Daarom moet ons “wat glo in ons Here Jesus Christus” anders oordeel oor mense se waarde. Moenie op grond van die uiterlike oordeel nie, want so sondig jy. Sonde is om die wet van God te oortree. En die wet van die koninkryk, wat vry maak, eis: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself”.

Naasteliefde is nie net ‘n verklaring op skrif nie, ook nie slegs ‘n politieke beleid of ‘n kerk se mooi voorneme in raadsale nie. Nee, naasteliefde word betoon wanneer Christene oor die sosio-ekonomiese grense van armoede en rykdom mekaar as broers en susters van dieselfde hemelse Vader erken en behandel.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 17/2/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css