Die Weg

 

Vertrou op God, jou Koning, wanneer vyande jou bedreig

“U is nie ’n God wat onreg verdra nie, die kwaad het by U geen plek nie” - Psalm 5:5.

Vyande? Ja, daarvan het elkeen van ons ervaring. Soms in ‘n erger mate as ander tye. Daar is egter ‘n tipe vyandskap wat vir jou net te veel word, wanneer jy besef dat jy geen kans staan om te wen nie. Waarna gryp jy dan? Ontkenning van die vyande? Dit werk slegs vir ‘n kort tydjie tot die nuwe aanslag kom. Hulp by ander mense? Soms laat hulle jou in die steek. Domastrant die vyand aandurf, uit eie kragte? Baie kere moet ons maar later die aftog blaas, ons wonde lek, en skaam kwaad erken dat die poging tevergeefs was.

Die psalmdigter neem sy toevlug tot God wanneer vyande teen hom opstaan. Waarom rig hy hom tot God? Ons sou sê dis logies – ons bid mos altyd in tye van nood. Maar soms is daar vir mense geen logika in gebed nie. Waarom sou dit waarde hê? Waarom sou God my help en nie my vyande laat voortgaan om my te teister nie? Wie is ek nou om Sy hulp te vra? Dalk kom hierdie onsekere gedagtes ook by jou op. Psalm 5 is ‘n baie bemoedigende gebed vir daardie tye wanneer ons swak voel teen mense wat ons ondergang soek.

Die drie partye wat betrokke is word beskryf: Die bidder se eie persoonlike omstandighede en nood, die vyande se aard, God se besondere karakter.

DIE BIDDER: Hy sug, roep om hulp, bid ernstig. Hy wag in die môre op die Here. Hy vertrou op God se liefde. Hy is bereid om by die Here te leer wat om te doen.

DIE VYANDE: Hulle lewe word gekenmerk deur kwaaddoen en onreg. Hulle is hooghartiges, leuenaars, moordenaars, bedrieërs.

WIE IS GOD? Hy is Koning, met gesag, wat regverdig oordeel. Hy haat onreg. Hy straf sondes. Maar Hy is ook ‘n skuilplek vir mense wat regverdigheid soek, Hom liefhet en op Hom vertrou. Hy is egter ook die God wat luister na die gebede van sy kinders, veral in tye van nood en onsekerheid.

Ken jy jou Here en God so? Hy het Homself in sy Seun Jesus Christus kom bekendmaak. Hy het nie geaarsel om valsheid en onreg teen te gaan nie. Sy arms het oopgestaan vir elke sondaar wat by Hom verlossing gesoek het. Hy het liefde uitgedeel in woorde en dade. Hy het die Bose verdryf en oorwin. Hy het ons leer bid: “Ons Vader ... laat u koninkryk kom ... want aan U behoort die koninkryk ...” Hy het aangemoedig tot gebede in sy Naam.

Wees eerlik oor jouself en jou nood. Erken dat God, jou Koning, nie afsydig staan daarteenoor nie. Sy liefde in Jesus Christus gee ons vrymoedigheid om te bid. Wanneer ons vyande ook God se vyande is, mag ons met vrymoedigheid bid dat Hy aan ons oorwinning sal gee. Hy hoor ons gebede en reageer daarop in regverdigheid. Saam met Hom is ons meer as oorwinnaars!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 24/2/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css