Die Weg

 

As die Here wil

“In plaas dat julle sê: As die Here wil en ons lewe, dan sal ons dit of dat doen”. - Jakobus 4:15.

Laat ons eerlik met onsself wees dat ons nie een enkele dag, nie een enkele uur, self oor ons lewe beskik nie. Wie van ons weet of ons nog vanaand sal lewe? Ons is vir ons eie lewe diep afhanklik van die wil van God. Die beskuldiging teen Belsasar geld ook vir so baie van ons: "Die God in wie se hand u asem en voor wie al u paaie is, Hom het u nie vereer nie." (Dan 5:23).  As ek bewus is daarvan dat ek waarlik vir elke asemhaling van God afhanklik is, dan moet ek Hom die eer daarvoor te gee. En as ek weet dat ek alleen deur die wil van God bestaan, dan moet ek my lewe ook skik na die wil van God. Om God te vereer as die God in wie se hand ons asem is, sal ons wonderlik help om ons lewe na Sy wil te rig.

Die grootste sonde van ons tyd is dat mense vergeet dat hulle skepsele is; dat hulle 'n Skepper het wie se maaksel en eiendom hulle is. Die mens soek sy geluk in kennis, in aardse middele, maar vergeet dat God uiteindelik die laaste woord het.

Selfs Christene gee te veel toe aan die gees van die wêreld rondom hulle, en lewe te min in die besef van hulle afhanklikheid van God. Jakobus vertel aan ons hoe ons in die regte verhouding met God moet lewe. Hy leer ons dat wanneer ons ons planne vir die toekoms maak ons dit aan God se wil sal onderwerp: 'Kom nou, julle wat sê: “Vandag of môre sal ons na dié en dié stad toe gaan en 'n jaar lank daar bly; ons sal sake doen en geld maak.” Julle wat nie eers weet hoe julle lewe môre sal wees nie! Julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê: “As die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen.” (Jak 4:13-15 NAV).

Daarmee sê en bely ons dat dit deur die wil van God is dat ons lewe, en dat elke nuwe dag 'n geskenk is van God. Ek is hier deur die wil van God. Die ewige God het 'n plan met my. Ek het hier 'n plek en 'n spesifieke taak wat ek moet verrig. Hoe gering ek ook al is, hier lewe ek as iemand wat God beslis hier wil hê. Dat ek hier en vandag lewe is 'n deel van die volmaakte wil van God.

En as ek hier is deur die wil van God, dan verwag Hy dat ek my na liggaam en gees aan Hom sal toewy. Daarom sal Hy alles vir my gee wat nodig is, en ook die krag om tot uitvoering te bring wat Hy van my verwag. Ek sal leer dat 'n lewe wat deur die wil van God bestaan, ook geheel en al volgens die wil van God moet wees. As ek leer om in volstrekte afhanklikheid te sê: “As die Here wil”, sal ek ook glo dat God my in staat sal stel om te geniet wat ek deur Sy wil ontvang en doen.

Ons kan tot die beskamende besef kom dat ons te min na die wil van God geleef het, met die oortuiging dat God dit alles kan verander. Ons kan nuwe krag verkry uit die aanneming van die wil van God as die enigste mag wat oor ons sal heers, en van wie ons iets kan en sal verwag. Dan kan ons met vrymoedigheid sê: “As die Here wil!”  Ek wil geheel en al lewe soos die Here wil hê. Dan geld die volgende: Sy wil is my lewe!

Uit: Nie my wil nie, deur Dr Andrew Murray  (verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css