Die Weg

 

Om deur lyding jouself te vind

Broers, neem die profete wat in die Naam van die Here gepraat het, as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming” - Jakobus 5:10-11.

Die vraag is, wat moet die gesindheid van 'n Christen wees teenoor die probleme van die lewe? Moet ek vra dat ek daarvan gespaar sal bly, of moet ek vra dat God my deur daardie moeilike tyd sal bewaar, sodat ek ten spyte van alles die weg sal loop wat Hy vir my bepaal het? Ons Here Jesus het getrou aan Homself gebly in die tyd van die diepste smart en lyding. Hy was self nie van lyding gespaar nie. Dit was immers die Godsweg wat Hy ter wille van ons moes loop.

Droefheid kom oor elkeen se lewenspad. Ons moet bereid wees om dit so te aanvaar. Droefheid is een van die onbetwisbare feite van die lewe en daar is geen sin daarin om te sê dat dit nie so behoort te wees nie. Sonde, hartseer en lyding bestaan, en dit is nie vir ons om te sê dat God 'n fout maak deur dit toe te laat nie. Het lyding en hartseer dan 'n doel?

Lyding verwyder tot 'n groot mate die oppervlakkigheid uit 'n mens, alhoewel dit nie noodwendig van jou 'n beter mens sal maak nie. Dit is net wanneer jy in die uur van hartseer en lyding jou hand na God uitsteek dat jy jouself sal vind. Sonder God kan dit vir jou bring tot by die punt van selfvernietiging.

Jy vind nie jouself wanneer jou lewe net uit suksesse bestaan nie, want jou eie trots kan maak dat jy kop verloor. Net so kan jy jouself ook nie vind in 'n eentonige bestaan nie, want dit is neerdrukkend. Die weg waarlangs jy jouself vind - die diepere jy - loop deur die vuur van lyding. Waarom dit so is, is nie van belang nie. Die feit is dat dit 'n waarheid van die Skrif is en ook deur die ervaring van mense weerspieël word. Jy kan altyd sien wie deur die vuur van hartseer en lyding gegaan en homself gevind het. Na só 'n persoon kan jy jou wend wanneer jy probleme het, want hy sal tyd maak vir jou.

As jy jouself gevind het deur die vuur van lyding en droefheid heen, meer nog, as jy God in jou uur van beproewing gevind het, sal jy vrug dra tot Sy eer.

Uit: My Utmost for His Highest – Oswald Chambers.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css