Die Weg

 

Straf? Of beproewing wat ons geestelik louter en verryk?

Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here, en my in u gramskap tugtig nie” – Psalm 6:2.

Die mens reageer op verskillende maniere op swaarkry of lyding. In hierdie Psalm beskryf Dawid sy bittere swaarkry – liggaamlik, emosioneel en geestelik. Hy beroep hom op die hulp van die Here, want die moeilike dinge wat oor sy pad gekom het, raak sy verhouding met God ten diepste. Hy beskryf sy omstandighede op ‘n verstaanbare manier. Baie lesers van hierdie Godgeïnspireerde gebed in Psalm 6 kan hulle met die volgende beskrywings vereenselwig: “Ontferm U oor my, Here, want ek kwyn weg, maak my gesond, Here, want my liggaam is uitgeteer” (vers 3). “... red my lewe” (vers 5). “Ek is uitgeput van verdriet, ek huil die hele nag deur, ek deurweek my bed met trane” (vers 7).

Dit is opvallend dat Dawid hierdie dinge as straf van God ervaar. Daarom bid hy: “Moet my tog nie in u toorn straf nie, Here, en my in u gramskap tugtig nie” (Psalm 6:2). En indien die Here hom langer sou straf, kon dit sy lewe kos. Presies waarom die digter dit as straf ervaar het, weet ons nie. Maar ons leer hieruit, dat daar geen ander pad is om verlossing te soek, as gebed tot God nie. Daarom is dit ‘n groot troos wanneer hy sterk standpunt kan inneem teenoor die vyande, wat sy lewe bedreig het. God het my gebed verhoor, Hy het die vyande se krag ontneem!

Na wie sal ons vandag kan roep om beskerming teen geestelike en liggaamlike vyande? Dieselfde God, wat in Psalm 6 aan ons bekend gemaak word. Hy het nog nader aan ons gekom deur die Verlosser Seun, wat mens geword het. So volledig mens was Hy, dat al ons lyding en versoekinge en pyn deur Hom ervaar is. Hy, wat sondeloos was, het in ons plek die straf van God oor ons sondeskuld kom dra. Wanneer Dawid verklaar dat hy huil en sy bed nat word deur trane, kom die beeld van Jesus in Getsemane na vore. Toe het Hy bedroef en beangs geword en vir sy dissipels gesê: “Ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met My.” (Mat 26:37-38). Vir Dawid was daar redding van die dood. Jesus moes die Godverlatenheid en doodstraf van die vervloekte kruis deurgaan. Maar Hy het op die derde dag as oorwinnaar oor dood en hel getriomfeer.

Jesus se liefdesoffer aan die kruis en oorwinning van die dood, is ter wille van jou en my gebring. Daarmee is die verlossing uit die dood bekragtig. Geen lyding en hartseer op aarde kan ons van die liefde in Christus skei nie (Rom 8:35 e.v.).

Roep God met vertroue aan in jou dae van benoudheid, hartseer of liggaamlike lyding. Weet dat Hy jou ter wille van Christus sal verhoor. Vir sy kinders is geeneen hiervan straf op sonde nie, maar beproewing wat ons geestelik louter en verryk.

Dr. Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 10/3/2014).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css