Die Weg

 

Die tekens van Christus se wederkoms

" ... Vertel ons, ... wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?" - Matteus 24:3.

"Wat is die teken van u koms en van die voleinding van die wêreld?", vra die dissipels vir die Here. Op hierdie vraag noem die Here die geweldige dinge op wat sy wederkoms sal voorafgaan: oorloë, gerugte van oorloë, hongersnood, pessiektes, aardbewings, valse profesie en valse christusse. Hy vertel van die ongeregtigheid wat sal toeneem, en die liefde wat sal verkoel. Hy spreek van wonders en tekens in sy Naam, wat die mense sal mislei. Die Kerk sal verdruk en vervolg word. Daar sal tekens in die hemel wees en die kragte in die skepping sal in beweging kom. "Wanneer julle al hierdie dinge sien, weet julle dat dit naby is, voor die deur".

Die tekens gaan by niemand verby nie. Dit tref die wêreld as oordele uit die hand van die Here. Maar dit raak nie net die wêreld nie, want ook die Kerk word swaar tot verantwoording geroep. Omdat die getroues in die Kerk die evangelie in woord en daad verkondig, wek dit vyandskap en haat by die wêreld. Veral teen die einde van die tyd kom daar 'n helse teëstand teen die evangelie en die Kerk van Jesus Christus. Dit word 'n radikale oorlog. Op elke terrein is die aanslag - die valse profete en die ongelowige wetenskap slaan met alle mag toe. Vervolging en nood breek aan alle kant los en hierdie vervolging word 'n sifting. Die meeste mense raak afvallig en word ontrou. Alleen die wat tot die einde toe volhard, word gered. (sien Mat 24:13).

Waak op, en stuit die kwaad!
Waarom sal Ek in gramskap na jou kom
En met die slagswaard van My mond
My vyand neerwerp teen die grond.

Ds MJ Booyens in “Tel die Sterre”.

Kerk: die gemeenskap van die gelowiges
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css