Die Weg

 

Hoop en wag op die Here want sy liefde is groot

Ek sê vir myself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom.....Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie; as Hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm Hy Hom weer, want sy liefde is groot: dit is teen sy sin dat Hy mense in ellende en beproewing bring.” – Klaagliedere 3:24, 31-33.

Die krisisse in jou lewe kan veroorsaak dat jy begin twyfel in God se liefde en regverdigheid. Dan voel dit vir jou asof die Here vêr van jou af is. Jou geloof word getoets as swaarkry en beproewinge oor jou kom.

Jeremia was ‘n man wat swaarkry en ellende geken het. Hy het God se beproewinge aan sy eie lyf ervaar. Jerusalem is beleër  en verwoes en Israel is in ballingskap weggevoer. Die volk is platgeslaan. Juis uit hierdie netelige situasie waarin die volk was, kom die sentrale gedagte van HOOP OP DIE LEWENDE GOD.

Hoop op die lewende Here! Jeremia is nie vertroos met hol woorde en leë beloftes nie. Hy hou vas aan God se liefde en beloftes. Sy hoop is gegrond op God se trou en ontferming. Elke môre is dit vir hom weer nuut en vars.

So het God ‘n doel met ons elkeen se lewe op aarde en ons moet aan hierdie doel gehoorsaam wees. Daarom moet ons gelowig bly lewe, al gaan dit hoe swaar. Ons moet ‘n dankbaarheidslewe lei.

Wag geduldig op die Here! Dit is ontnugterend wanneer ons fondament van ordelike bestaan onder ons uitgeruk word. ‘n Gevoel van óf opstandigheid, óf hopeloosheid en verslaenheid kan maklik daarop volg. Maar God se genade en liefde  is oneindig groot. Hy verstoot ‘n mens nie vir altyd nie. Hy ontferm Hom oor ons.  Glo vas! Vertrou! Bid! Verootmoedig jouself! Wag geduldig! Die Here bring uitkoms.

Die Here se liefde is groot! Hy het Jesus Christus gegee. Deur Hom het ons ’n lewende, sigbare, vaste hoop. Ons weet nou dat ons die lewe het. Hy het vir ons die las gedra. Daarom die uitnodiging in Matteus 11:28-29 om ons juk op Hom te plaas. Daarom die belofte in 1 Korintiërs 10 vers 13: Na beproewing kom uitkoms.

Bly hoop op die vaste beloftes van God se genade. Sy liefde is groot en sigbaar deur Jesus Christus. Die Heilige Gees van God gee vir ons die krag om te bly hoop. God gee uitkoms wat Hy het sy kinders innig lief.

Ds. Gerrit Kruger
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css