Die Weg

 

Wanneer mag ons kla voor die Here?

“’n Klaaglied van Dawid ...” - Psalm 7:1

‘n Klaaglied ... ! Pas dit in ons kommunikasie met God? Ja, beslis, ons mag en behoort ons klagtes voor God uit te stort. Juis voor Hom! Soms kla ons onder mekaar – oor alles onder die son. Die pryse wat opgaan, die geweldpleging, die onsekere politieke wêreld van 2014, die bose dinge waaraan die jeug blootgestel word. Maar dan word daar geen woord daaroor in ons gebede gesê nie.

Ons moet eerder voor God kla – dit bring ons telkens weer by lofprysing.  

’n Klaaglied vertoon ’n redelik vaste patroon. Die digter roep tot God om hulp. Hy herinner Hom aan sy groot verlossingsdade in die verlede. In kontras daarmee beleef hy egter groot nood en hy kla daaroor. Hy verklaar sy vertroue in God en smeek om hulp. Dikwels vra hy in ‘n klaagtoon waarom God hom in die steek gelaat het. Ten spyte van die donker ondertone, is daar feitlik altyd ’n wending aan die einde van ’n klaaglied. Klag gaan oor tot lof.

Dit is die belangrikste les wat ’n klaaglied ons wil leer - vlug met jou nood ná God toe en nie weg van Hom af nie. Ontdek by Hom weer nuwe perspektief. Dan kan ook jou klag in lof verander.

Die psalms is die asemhaling van die gelowige: die uitblaas van uitgediende menslike vrae, vrese en nood, en die intrek van die lewegewende asem van God se woord. Baie psalms herinner jou aan God se liefde en goedheid vir jou. Wanneer jy moedeloos, ontsteld, bang of onseker is, sal jy liedere vind wat saam met jou huil of kla. Baie van jou eie ervarings en emosies word daarin weerspieël. Dit lei dikwels jou deurmekaar gedagtes na woorde waarmee jy na God kan gaan. ’n Psalmdigter se klaaglied beskryf soms presies jou eie nood. Deur die mond van die een digter na die ander hoor jy die stem van God - ’n stem wat jou wil lei in aanbidding en versugting, in lof en dank.

So gaan Psalm 7 oor van klaaglied na loflied: “Ek wil die Here prys omdat Hy reg laat geskied. Die Naam van die Here, die Allerhoogste, wil ek besing.” (Ps 7:18). Maar hierdie loflied breek slegs deur omdat die digter vrymoedigheid geneem het om te kla, by God te kla. Waarom by God? Omdat Hy weet: “God is ’n betroubare regter, ’n God wat altyd die skuldiges straf.” (Ps 7:12). In die Psalm leer ons om onsself voor God oop te stel, sodat Hy ons harte en motiewe kan ondersoek. Het ons klagtes grond? Is ons vir ons eie nood verantwoordelik? Is ons die skuldige party of ly ons terwyl ons goed wil doen?

Neem vrymoedigheid om by God te kla. Hy is betroubaar. Die lewende Here wil ons gebede in die Naam van Christus verhoor. Wie God as regter inroep, verklaar sy bereidheid om self beoordeel te word. Hulle kan hoop op ‘n regverdige uitkoms. Ja, die klaaglied voor God dra in hom die saad van lofprysing!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 19/3/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css