Die Weg

 

In die maalstroom van die lewe

Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas wat julle het, sodat niemand julle kroon wegvat nie. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal Ek 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal vir altyd daar bly. Ek sal op hom die Naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, die nuwe Jerusalem, wat van my God af uit die hemel uit afkom. En Ek sal ook my eie nuwe Naam op hom skrywe” - Openbaring 3:10-12.

Gaan kyk gerus na die spoelklippe in die bedding van 'n rivier. Jy sal vind dat daar van die klippe is wat mooi glad gepoleer is, terwyl daar ander is wat tot gruis fyngemaal is. Van hierdie gepoleerde rivierklippe dien as versiering in my tuin.

Dit geld ook vir ons menswees. Almal van ons bevind ons in die rivier van die lewe waarin ons óf totaal vergruis kan word, óf gepoleer kan word sodat ons die lof en heerlikheid en eer waardig mag wees by die wederkoms van Christus (1 Pet 1:7).

Lyding slyp en poleer ons. Maar meer nog: dit verskerp ons sinne sodat ons dinge hoor en sien wat by baie ander mense verbygaan. Dit bring dinge te voorskyn wat andersins vir ons verborge sou bly. “Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? ‘n Ewige God is die HERE, Skepper van die eindes van die aarde; Hy word nie moeg of mat nie; daar is geen deurgronding van sy verstand nie” (Jes 40:28).

Maar waarom kan sekere klippe gepoleer word terwyl ander vergruis word? Anders gestel: waarom kan sommige mense lyding deurstaan terwyl ander deur lyding verpletter word? Dit hang af van watter stoffasie jy is. Sommiges verbrokkel maklik omdat daar niks binne is wat die materiaal saam bind en versterk nie. Hierdie versterkende faktor in 'n mens is Jesus Christus. As Hy in jou is, kan jy verby alle lyding kyk na 'n hoopvolle toekoms. Daar wag immers vir jou 'n toekoms saam met Christus waar jy tot eer van God as versiering sal dien. Dit is die hoop wat Christus in jou wek. Daar is 'n winkende toekoms. Ná die kruis kom die kroon van oorwinning.

Ons vra so dikwels as ons in die maalstroom van lyding beland: waarom? Waarom moet hierdie lyding oor my kom? Op die vraag waarom 'n man blind gebore is (wie se skuld dit is), antwoord Jesus met watter doel hy blind gebore is: “sodat die werke wat God doen, in hom gesien kan word” (Joh 9:3).

In die storms van die lewe, tussen die spoelklippe, poleer God sy kind tot 'n sierlike bouklip vir Sy ewige bouwerk.

-dw-
(Met aanhalings van dr PW Bingle)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css