Die Weg

 

Jubel deur die Heilige Gees

Die twee en sewentig het vol blydskap teruggekom en gesê: “Here, selfs die bose geeste onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam.” Toe sê Hy vir hulle: “Ek het die Satan soos 'n weerligstraal uit die hemel sien val. Kyk, Ek het aan julle die mag gegee om op slange en skerpioene te trap en om die vyand met al sy geweld te oorwin, sonder dat iets julle enige leed aandoen. En tog moet julle nie bly wees net omdat die geeste hulle aan julle onderwerp nie, maar wees veral bly omdat julle name in die hemel opgeskryf is.” By daardie selfde geleentheid het Jesus deur die Heilige Gees dit uitgejubel: “Ek prys U, Vader, Here van hemel en aarde, dat U hierdie dinge vir slim en geleerde mense verberg het en dit aan eenvoudiges bekend gemaak het. Ja, Vader, so was dit u genadige bedoeling. “My Vader het alles aan My toevertrou. Niemand weet wie die Seun is nie behalwe die Vader, en wie die Vader is nie behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil bekend maak.” Toe draai Jesus Hom na sy dissipels afsonderlik en sê vir hulle: “Hoe bevoorreg is die oë wat sien wat julle sien, want Ek sê vir julle: Baie profete en konings het daarna verlang om te sien wat julle nou sien, en hulle het dit nie gesien nie; en om te hoor wat julle nou hoor, en hulle het dit nie gehoor nie.” - Lukas 10:17-24.

Daar is twee soorte van bly wees. Jy kan bly wees oor alledaagse gebeure, oor goeie omstandighede, oor voorregte. Enige mens kan die soort blydskap besit. Gelukkig is daar nog baie sulke blydskap in die wêreld. Dit kom ook van God. Baie mense het rondom die feesdae hierdie soort blydskap beleef deur gelukkig en gesellig as gesinne, familie en vriende saam te kon wees. Die Here gee dit vir gelowiges en ongelowiges, hoewel laasgenoemdes Hom nie daarvoor dank en eer nie.

Dan is daar ook 'n ander soort blydskap. Dit is 'n blydskap deur die Heilige Gees. Jesus het die soort blydskap gehad. Hy het deur die Heilige Gees uitgejubel (vers 21). Net mense wat die Heilige Gees besit het die soort blydskap. Verse 21 en 22 sê vir ons waaroor die blydskap gaan:

=> Jy kry daardie blydskap as die Seun van God aan jou bekendmaak wie Hy is en wie die Vader is. Dan weet jy wat die Vader en die Seun vir jou kom doen. Jesus het 72 van sy dissipels uitgestuur en hulle kom met die wonderlike berig: "Here, selfs die duiwels onderwerp hulle aan ons by die hoor van u Naam" (vers 17 ).

Dink mooi na en dan sal jy besef dat dit rede is om deur die Heilige Gees uit te jubel omdat die duiwels uit jou lewe wyk wanneer hulle hoor dat jy met geloofskennis die Naam van die Here Jesus aanroep! Dit is nie net die duiwel wat die wyk neem nie, maar die Heilige Gees kom maak jou vol (Ef 1:23). Ken jy daardie blydskap? Kan jy daaroor uitjubel saam met Jesus?

=> Daarvoor hoef jy nie slim en geleerd te wees nie. Jy moet eintlik eenvoudig wees (vers 21). Jy moet jou deur God laat leer. Jy tel dan onder die mees bevoorregtes wat sien en hoor wat profete en konings deur die eeue begeer het om te sien.

God maak die geheim nog elke dag aan sy kinders bekend. Dan jubel hulle daaroor uit deur die Heilige Gees saam met Jesus. Ken jy hierdie blydskap? Moet met niks minder tevrede wees nie.

Ds C. Hattingh

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css