Die Weg

 

Omdat Christus opgestaan het, kan ek uit sondedood opstaan

Ons het saam met Christus gesterwe; daarom glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe” - Romeine 6:8.

Ervaar ons werklik die opstanding van Jesus Christus in ons daaglikse lewe? Ons bely: Ek glo dat Jesus die dood oorwin het. Maar sê ek daarmee ook: Ek het saam met Christus die dood oorwin? Nie dat ek nooit liggaamlik sal sterf nie, maar dat ek die sondedood oorwin het. Dat ek deur my geloof so een is met Christus, dat sy kruisdood ook my kruisdood was. Sy betaling vir sondeskuld is my betaling wat afgehandel is. Ek skuld niks meer nie. Daarom hoef ek nooit daarvoor gestraf te word nie. Ek het klaar saam met Hom gesterwe.

Maar ek is ook saam met Hom opgewek uit die dood. Dit beteken dat die dinge wat my geestelik doodgemaak het, oorwin is. Die verlede is afgesterf. Ek is ‘n nuwe mens. In Romeine 6 word hierdie waarheid skerp beklemtoon. Iemand wat glo in Jesus Christus, leef anders as iemand wat geen verhouding met Hom het nie.

=>  Hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? (Rom 6:2).
=>  Deur die doop is ons immers saam met Hom in sy dood begrawe, sodat, soos Christus deur die wonderbaarlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ’n nuwe lewe kan lei. (Rom 6:4).
=> Ons weet tog dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. (Rom 6:6).

Die oorwinning oor sonde is ‘n werklikheid vir elke ware gelowige. Waarom? Omdat dieselfde kragtige werking van die Heilige Gees, deur wie Jesus uit die graf opgestaan het, ook in God se kinders plaasvind. Deur sy Gees kan ons opstaan uit die sondegraf. Geestelik word ons nuutgemaak. Hierdie opstanding is soos ‘n nuwe geboorte wat plaasgevind het.

Kom ons leef dan hierdie oorwinnaarslewe. As jy ‘n leuenaar was, praat nou net die waarheid. As jy seksuele sondes gepleeg het, leef nou rein. As jy vloektaal gebruik het, praat nou net wat goed is. As geld jou verlei het om sonde te pleeg, gebruik nou jou inkomste om die Here te dien. As jy liefdeloos en selfsugtig was, bewys nou liefde teenoor jou naaste. As jy ontrou was by die werk, doen nou jou werk asof vir die Here en nie vir mense nie. As jy net in naam Christen was, sonder om die Here in ‘n gemeente ete dien, wees nou ‘n lewende lid van sy kerk (liggaam van Christus).

Jesus Christus se opstanding uit die dood, dra die vrug van ‘n nuwe geestelike lewe vir almal wat in Hom glo. Waak daarteen om in die graf van sonde te bly lê. Leef nuut as oorwinnaar deur die Gees van Christus! Daardeur verheerlik jy jou Verlosser. Daarin lê ware lewensvreugde!

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 28/4/2014)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css