Die Weg

 

Wie of wat oorheers jou lewe?

Wie tog is die man wat die HERE vrees? Hy sal hom leer aangaande die weg wat hy moet kies. Hy self sal vernag in die goeie.... “ - Psalm 25:12-13 OAV.

Het jy enige obsessies oor iets? Anders gestel: wat oorheers jou gemoed?  Jy sal waarskynlik sê: “niks nie”. Maar vir almal van ons is daar iets wat voorop in ons gedagtes staan. Meesal is dit onsself! Dawid sê in hierdie Psalm dat dit God moet wees. Die Christen se lewe moet oorheers word deur 'n voortdurende bewustheid van God, nie net sporadiese gedagtes omtrent Hom nie. Ons hele wese moet spreek van die teenwoordigheid van God. 'n Kind se hele bestaan draai om sy ma dat, alhoewel hy nie heeltyd bewustelik aan haar dink nie, die innige verhouding tussen die kind en sy ma onmiddellik duidelik word wanneer die kind 'n probleem het. Dit moet ook geld in ons verhouding met God en Jesus Christus: “want in Hom lewe ons, beweeg ons en is ons” (Hand 17:28). Dan hou ons 'n blywende bewustheid van Hom in elke lewenskrisis waarin ons ons bevind.

As ons vol is van God kan niks anders ons lewens oorheers nie – geen bekommernisse, kwellings, beproewings of verdrukking nie. Dan kan ons verstaan waarom ons Here so klem gelê het daarop dat ons nie bekommerd moet wees nie (vgl Luk 12:22-34). Bekommernis kom voort uit ongeloof en gebrek aan vertroue. Hoe kan ons só wil wees as God om ons en in ons is? As ons heeltyd bewus is van God se teenwoordigheid het ons 'n doeltreffende beskutting teen alle aanvalle van buite.

Hy self sal vernag in die goeie” (Ps 25:13 OAV) (“His soul shall dwell at ease” – King James vertaling).  God sal sorg dat ons rustig lewe, ook te midde van beproewings, verdrukking, misverstande en belastering, as ons “lewe saam met Christus verborge (is) in God.” (Kol 3:3). Ons beroof onsself van die wonderbaarlike, geopenbaarde waarheid van hierdie blywende gemeenskap met God. “God is vir ons 'n toevlug en sterkte.... ” (Ps 46:1). Daar is niks wat deur die beskerming van Sy beskutting kan dring nie.

Oswald Chambers

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css