Die Weg

 

Doen die wil van God. Die weg tot geestelike groei.

As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God af kom, en of Ek uit my eie praat.” - Johannes 7:17 NAV.

Gedurende die huttefees in Jerusalem het die feesgangers gestry oor wie Jesus werklik is. 'Onder die feesmenigte is daar baie oor Hom gefluister. Party mense het gesê: “Hy is 'n goeie man.” Maar ander het gesê: “Nee, hy mislei die mense.”..... Die Jode was verbaas en het gesê: “Waar kom hy aan die geleerdheid? Hy het dan geen opleiding gehad nie!” ' (Joh 7:12-15). Hulle het nie geweet wat om van Hom te dink nie. Baie van dít wat Hy vir hulle gesê het omtrent Homself as die Seun van die Vader, was vir hulle te hoog en te ongelooflik. Hoe kon hulle seker wees dat wat Hy vir hulle gesê het, werklik die waarheid was? Die antwoord op hierdie vraag van die Jode, en die antwoord op so baie vrae omtrent die dinge wat vir ons moeilik is om te glo, gee die Here vir ons met hierdie woorde:  "As iemand gewillig is om Sy wil te doen, sal hy omtrent die leer weet of dit uit God is." (Joh 7:17 OAV).

Die Here Jesus plaas hier twee dinge langs mekaar: (1) die wil van God - wat ons moet doen en (2) die leer wat uit God is - wat ons moet kan onderskei. Die wil van God is baie maklik om te verstaan en te ken: ons vind dit in Sy gebooie. Maar hoe kan ons bepaal of enige lering (prediking) wel van God af kom?

Die Here sê as jy gewillig is en jou werklik oorgee om die wil van God te doen, jy verseker sal wees dat God jou verder sal lei. Hierdie waarheid is van diepe betekenis en baie belangrik vir ons geestelike lewe.

1. Die Here leer ons hoe ons geloof afhang van ons handel en wandel. Die rede waarom baie mense nie kan glo nie, is dat hulle nie gewillig is om die wil van God te doen nie. As my hart op die wil van God gerig is, dan gee ek myself oor aan die lering van die Heilige Gees. Deur my eie wil ondergeskik te maak aan God se wil, kom ek nader aan God en ontvang ek Sy seën. Ons lees van mense wat "'n goeie gewete van hulle weggestoot en aan die geloof skipbreuk gely" het (1 Tim 1:19). As ek 'n goeie gewete verloor, dan verloor ek die krag om te glo.

2. God oordeel 'n mens se wandel volgens die mens se wil. Die Here sê : "As iemand gewillig is om die wil van God te doen." D.w.s. as iemand sy wil ondergeskik stel aan God se wil, sal God hom verder lei. Iemand mag deur onkunde of swakheid nog nie die volle wil van God ken nie, maar as hy hom werklik toelê om die wil van God te leer ken, sal hy seën van God ontvang. As ons bewus is van ons tekortkominge, mag ons vrymoedig seën van God verwag. Hy weet immers dat ons Sy wil van harte wil doen as ons alles daarvoor opoffer.

3. Om die wil van God te kan doen moet ek Sy wil deel maak van my wil. My wil is 'n leë vat sonder inhoud. As ek die wil van God daarin opneem, word dit gevul met die regte hemelse inhoud; 'n hemelse skat in 'n erdepot. Ek kan God se wil dan in my opneem en vashou, in my hart bewaar en liefhê. Hy wat dit doen en met alle krag soek om daardie wil te doen, sal deur die Gees van God daartoe in staat gestel word. Die wil lei na die doen. Die wil van God werk met goddelike krag.

4. Om die wil van God te wil doen, is die sekerste weg na geestelike groei. Die Here Jesus het die Jode verseker: As iemand die wil van God wil doen, dan sal hy die goddelike van My leer begryp. Alle dieper insig in die Skrif, alle helderheid in ons gemoed, alle waaragtige vooruitgang in die genadelewe, hang van hierdie een ding af: die opregte oorgawe van my eie wil om die wil van God te doen. Hier sien ons dus die oorsaak van alle donkerheid en swakheid in ons geestelike lewe: ons gebrek om die wil van God te doen. Hier is die sekere weg na 'n kragtige geestelike lewe: vereenselwig jou met die wil van God en Sy seën sal gewis oor jou kom.

Laat elkeen homself ondersoek en afvra: Het ek dit reg ingesien dat die eintlike begin en die enigste sekerheid van 'n gesonde lewe, is die algehele oorgawe om die wil van God te doen? So nie, bid dan baie ernstig dat God deur die Heilige Gees jou hart daarvoor sal oopmaak. Vertrou op Hom, maak die keuse en spreek dit uit: In alles wil ek wat God wil.

Uit: "Nie my wil nie", deur Dr Andrew Murray (verkort)

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css