Die Weg

 

Het God sy rug op my gedraai?

En dadelik het Hy sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsáida, onderwyl Hy die skare sou wegstuur. En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see en Hy alleen op die land. En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan. En toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit ‘n spook was en hard uitgeskreeu; want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met hulle en sê vir hulle: Hou goeie moed, dit is Ek; moenie vrees nie. En Hy het by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê.” - Markus 6:45-51 OAV. 

Dinge loop soms baie skeef en so bitter moeilik vir ons, dat dit selfs vir ons voel of God ook nog die rug op ons gedraai het. Dog hierdie gebeure wat vir ons hier so pragtig beskryf is, hou vir ons net die heerlikste troos in. Jesus het die dissipels gedwing om in die skuit te klim en na die oorkant te vaar, na Betsáida toe. Hulle vaar van Hom af weg en Jesus gaan van die see af en klim die berg uit om te gaan bid.

Hier het ons die letterlike gebeure wat ons soms figuurlik ervaar of selfs geestelik ervaar. Die Here Jesus en die dissipels se rûe is op mekaar gekeer. Hulle voer sy opdrag uit en Hy gaan die berg op om te gaan bid.

Maar die heerlike troos lê daarin opgesluit dat, terwyl die dissipels teen die wind in beur met die roeispane in die hande en hulle Jesus glad nie kon sien nie, want dit was nag, sien Hy dat hulle swaar kry met roei terwyl Hy bid. Nie die wind of selfs die donker nag kon verhoed dat Jesus hulle sien nie.

Dit wil vir ons sê dat al loop dinge vir ons baie verkeerd, en die ellende en die beproewinge om ons toesak, kan ons nie onder die oog van Christus uitkom nie. As werkloosheid, siekte of welke beproewing soos 'n wind teen ons aanstorm, bid Christus vir ons OMDAT Hy ons sien. Vat God op sy Woord as Hy sê dat Christus aan die regterhand van God sit, dat Hy vir ons intree en vir ons bid.”Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree (Rom 8:34 OAV).

Ons is altyd voor God se oog.

Ds. A.H. Mulder

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css