Die Weg

 

`n Blywende woonplek vir elkeen

“In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou Ek nie vir julle gesê het Ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as Ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom Ek terug en sal julle na My toe neem, sodat julle ook kan wees waar Ek is.” - Johannes 14:2-3.

'n Woonplek speel 'n baie belangrike rol in elke mens se lewe. Dit maak nie saak of dit 'n luukse woning of nederig huisie is nie. Elke mens is tog dankbaar om te kan sê: Ek bly daar. Vir hierdie huis kan ons tog só hard werk, só swoeg en sweet. Twintig of 25 jaar lank kan ons gereeld elke maand ons swaarverdiende geld gee vir die huispaaiement. Na verloop van tyd is jou huis afbetaal en het jy aan die bank by wie jy die geld geleen het, vier huise se rente terug betaal.

Dan, na jare se stryd om dit af te betaal, jou tuin mooi te maak en alles net gerieflik in te rig, neem jou kragte so af dat jy na 'n kleiner plekkie moet verskuif. So dikwels kos die kleiner plekkie baie duurder as jou eertydse mooi en ruim huis. So worstel die mense oor hul woonplek en kom nie tot rus nie, totdat alles eindig in 'n klein stukkie grond, 'n rusplekkie in die graf. Is dit nou waar alle mense se lewe eindig?

'n Christen se lewe eindig nie so nie. Christus gee 'n heel ander perspektief op ons siening oor 'n woonplek. Hy gaan om vir ons woonplek gereed te maak in die hemel. Teenoor ons aardse woonplek wat verganklik is, is die hemelse woonplek onverganklik. Dáár is geen instandhouding nodig nie en ook is daar geen mot en roes wat verniel nie. Teenoor ons tralies en veiligheidshekke is dáár geen diewe wat inbreek en steel nie. Teenoor ons groot skuldlas om ons huislenings af te betaal, is dié woonplek vír ons betaal. Eintlik was die skuld so groot dat geen mens dit ooit sou kon afbetaal nie. Dit kon alleen betaal word met die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus.

Ons aardse wonings, hoe klein of gerieflik dit ook al mag wees, is maar tydelike verblyf vir die kind van die Here; dit is maar 'n tentwoning. Sien jy ook uit om in te trek in die hemelse woonplek, ewig by God?

Ds. P.A. Coetzee

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css