Die Weg

 

Die oog op die eindtyd

Die dag van die Here kom net soos 'n dief in die nag.” - 1Tessalonisense 5: 2 OAV.
“Julle wat die koms van die dag van die Here verwag en verhaas” . 2 Petrus 3:12 OAV.

As Petrus in sy eerste sendbrief (1 Pet 4:7) van "die einde van alle dinge" skryf, verwys hy na die voleinding wat van alle ewigheid af in die raad van God vasstaan: die verwesenliking van die koningskap van Christus.

Die woelinge van hierdie wêreld laat die gelowige hoopvol na die toekoms kyk. Sy verlange gaan uit na die hemel, waar sy burgerskap is. Vanselfsprekend kyk hy opwaarts, en hierdie opkyk is 'n geloofsdaad, net soos die blik die toekoms in. Daarom dat die Here Jesus ons na die tekens van die tyd verwys en sê: "En as hierdie dinge begin gebeur, kyk dan na bo en hef julle hoofde op, omdat julle verlossing naby is" (Luk. 21 : 28).

Maar ons mag nooit met 'n gevoel van radeloosheid of swaarmoedigheid die toekoms inkyk nie. Ons mag nie opwaarts kyk net omdat die wêreld vir ons hier te moeilik geword het nie. Ons oog moet op die voleinding gerig wees in 'n gees van blymoedige aanvaarding van alles - letterlik alles - wat die alwyse God hier aan ons gee. Dan sal ons toekomsverwagting alreeds die lewe elke dag die moeite werd maak.

Vir dié wat onverskillig staan teenoor die Here se wederkoms, sal die dag onverhoeds aanbreek. Dit sal kom soos 'n dief in die nag, sê Paulus in sy brief aan die Tessalonisense. Dit sal ontnugtering meebring en verwoesting en ontwrigting agterlaat. Maar daar is dié wat na die dag van die Here verlang, "wat die koms van die Here verwag en verhaas". Hulle beywer hulle vir die onsienlike totdat die Meester kom. Deur die vermaninge en beloftes van God se Woord tydig en ontydig in hierdie wêreld te laat hoor, word elke gelowige 'n wegbereider vir die koms van die Hemelvors.

Gebed: U koms, o Here, is my verlange; U is my lus. Amen.

Ds HC de Wet: My tye in U hand
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css