Die Weg

 

Die geheim van `n gelyke lewenspad

Die pad van die regverdige is gelyk; U maak die spoor van die regverdige gelyk” - Jesaja 26:7 OAV.

Hoe begeer 'n mens nie so 'n lewenspad nie? Is al ons werk en sorge nie maar daarop gerig om ons lewenspad en dié van ons kinders gelyk te maak nie? As daar probleme kom, as jou pad inval met slaggate van verdriet en slote van bekommernisse, as mense of dinge in jou pad kom staan, as jou pad versper word, as daar iets is “waaroor jy nie kan kom nie”...., dan spartel jy om die gate toe te stop en om die hindernisse uit die weg te ruim.

Maar ons slaag nie baie goed daarin nie. Dit mag dalk 'n bietjie daarop lyk of ons wel iets regkry: met ons geld kan ons dalk iets vermag; ons kan ontvlugting kry in vermaaklikhede....... Maar dit maak nie die pad gelyk nie. Daar is dieptes van verdriet wat nie deur geld en vermaaklikhede opgevul kan word nie. Daar is wonde wat 'n mens nie kan heel nie. Daar is trane wat 'n mens nie kan afdroog nie. Daar is vlekke wat jy nie kan uitwas nie. Daar is berge van skuld wat selfs die tyd nie ongedaan kan maak nie. Inderdaad, 'n gelyke lewenspad is bó ons menslike vermoë.

Ook die hoogste posisie en die ontsaglikste rykdom en die meeste geleerdheid is geen waarborg van 'n gelyke lewenspad nie. 'n Gelyke lewenspad is bó ons bereik en ons begrip.

Agter 'n gelyke lewenspad sit 'n groot geheim. En hierdie geheim lê by God.

God! Nee, nie 'n teorie oor God nie. Nie 'n spesifieke wêreld- of lewensbeskouing nie. Nie 'n selfgemaakte geestelike houding of gemoedstemming nie. Nie 'n vaste lidmaatskap van 'n spesifieke kerkgroep nie. Maar... God! God self as 'n werklikheid in en om jou lewe. “U” - sê Jesaja - “U grote en barmhartige God. Met my siel begeer ek U in die nag. Dit is U wat my vashou - U is die geheim van my gelyke lewenspad. ..... U maak die spoor van die regverdige gelyk”. “U weeg dit”, met ander woorde, “U bring dit in balans”. (Sien die nota hieronder).

Die spoor van die regverdige

Is jy “regverdig”? Jy is miskien 'n goeie mens, 'n vriendelike mens, 'n regskape mens. Mense kyk op na jou, jou kinders het jou lief. Jy is dalk 'n liewe vrou, 'n sorgsame moeder. Jou lewe spreek van seldsame gaafheid en toewyding. Maar met dít alles is jy nog geen “regverdige” mens nie. Om  “regverdig” te wees, gaan veel dieper. Dit bring die mens in verband met God. Dit bring die verborge innerlike mens in verband met God. Dit hou in dat jou innerlike lewe volkome in harmonie met God is.

Is dit moontlik? Ja, dit kan. Nie uit eie prestasie nie, maar wel as 'n geskenk. As 'n wonderlike geskenk wat God aan 'n mens gee, soos wat 'n moeder haar skuldige kind na haar toe trek, hom soen en sê: dit is alles weer reg, omdat..... omdat...... ek jou lief het. Daarom is 'n regverdige mens veral 'n onbaatsugtige mens, 'n boetvaardige mens, 'n nederige mens, 'n ...... begenadigde mens. 'n Regverdige mens is 'n mens met ...... twee geboë knieë en twee gevoude hande en ..... een Heiland. Ons word sonder ons toedoen geregverdig deur Sy genade, deur die verlossing wat in Jesus Christus is.

So 'n regverdige besit die geheim van 'n gelyke lewenspad. In die lewe van so 'n mens werk God: Jesaja sê: “weeg” God.

Teen alle teleurstelling en verdriet, teen alle smart en trane weeg God sy vertroosting en berusting op. Teen alle angs en vrese van vertwyfeling weeg God sy bemoediging en hoop en vertroue op. Teen alle skuld en sonde en selfaanklag weeg God sy genade en vergiffenis op. So word ook die mees verminkte lewenspad algeheel gelyk. Sy genade is vir ons genoeg – wonderlik genoeg! “In die grootste smarte, bly nogtans ons harte op die Here vertrou” (Ps 33:10 berym). “Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. ” (Filip 4:13).

Die pad van die regverdige is gehéél gelyk. Hulle wandel in die lig van Sy aangesig.

Ds Gabe van Duinen

Nota: Hierdie dagstukkie is uit Nederlands vertaal. Die Nederlandse statevertaling vertaal Jesaja 26:7 soos volg:  “Het pad des rechtvaardigen is geheel effen, den gang des rechtvaardigen weegt Gij recht”. Dit stem ook ooreen met die King James vertaling: “The way of the just is uprightness: thou, most upright, dost weigh the path of the just”. Die woord “weeg” kom van die Hebreeuse woord wat uitgespreek word as “paw-las”, wat beteken om “op te weeg” of “te oordink” of “gelyk te maak”.  Jy weeg dus dinge teen mekaar op deur dit in verband met mekaar te bring, byna soos met 'n balanseerskaal.


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css