Die Weg

 

God bemoedig jou te midde van misleiding en bedrog

U, Here, hou oor ons wag. U sal ons vir altyd teen sulke mense beskerm” - Psalm 12:8.

Wie is daardie “sulke mense” teen wie God persone beskerm? Oor wie beloof Hy dat Hy oor hulle sal waghou?

Sulke mense” staan in hierdie Psalm vir hulle wat ‘n negatiewe gesindheid teenoor God, sy woord en sy volgelinge het. Dis nie mense wat jou wil doodmaak nie, maar mense wat die lewe vir gelowiges ondraaglik en onaangenaam maak. Hulle is altyd daar en andere ly onder hulle en as gevolg van hulle optrede. Dit is hulle wat pronkend rondloop en sê: “In ons tong lê ons krag. Ons lippe help ons. Ons buig vir niemand nie.” (Ps 12:5).

Teenoor bogenoemde goddelose mense word genoem die vrome, die betroubare mens, die swakkes, sowel as die armes. Die bidder in die Psalm skaar hom by hierdie groep. Op die oog af lyk dit of hierdie mense in die minderheid is, asof hulle oorgegee is aan die negatiewe optrede van mense wat geen oor het vir God en sy woord nie.

Ons ervaar dit dikwels in die samelewing. Die wetsgehoorsame mense word aan allerlei reëls en regulasies onderwerp, omdat daar skelms is wat onwettig optree. Jy wag jou beurt af (soms baie lank) terwyl die gladde mond van ‘n ander hom eerste laat bedien. Diegene wat langs die regte pad aansoek doen vir ‘n werkpermit, word gespot omdat hulle nie die kortpad van omkopery volg nie. Die vrome, vir wie die wil van die Here voorop staan, se naam word deur skinderstories beswadder en kry nie bevordering nie. Die arme is soms in die haglike posisie, omdat onregverdige rykes se bedrog hom bankrot gemaak het.

Na wie gaan jy, waar kry jy hulp en ondersteuning as jy voel soos die psalmdigter: “daar is geen vrome meer nie, daar is geen betroubare mens meer oor nie” (Ps 12:1)?

Die Psalm bemoedig almal wat ly onder “sulke mense”. Teenoor die valsheid en misleiding van daardie groep in die samelewing staan die sekerheid: “Daar is niks vals in wat die Here sê nie. Sy woorde is soos silwer wat oor en oor in ’n oond gesuiwer is.” (vers 7).

Die eerste wat ons te doen staan, is om ons hart en gedagtes met God se suiwer Woord te vul. Dit bring perspektief. Die lewende Woord gee krag, hoop en visie. Dan sal ons Hom ook nog meer leer ken en vertrou as die God wat waghou en beskerm. Maar ook as die Regter wat uiteindelik oor die goddelose en hulle vleitaal uitspraak sal gee. Onthou die woorde van Paulus: “God is tog regverdig: die mense onder wie julle nou so ly, sal Hy as straf ook laat ly; en aan julle lyding, en ons s’n, sal Hy ’n einde maak wanneer die Here Jesus met sy magtige engele in ’n vuurvlam uit die hemel verskyn.” (2 Tes 1:6-8).

Wees realisties: Die valse misleier sal altyd in ons midde wees en hy voer sy stryd teen die vrome en betroubare.

Wees vol vertroue: God is nooit vals nie. Versterk jou deur sy Woord. Bemoedig hulle wat saam met jou ly. Hy bewaar ons nou en beloof regverdige oordeel op die dag wanneer Christus weer kom.

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 9/6/2014)


 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css