Die Weg

 

Plek van beproewing

Daarop het Moses die Israeliete laat wegtrek van die Skelfsee af, en hulle het uitgetrek na die woestyn Sur. Hulle het toe drie dae lank in die woestyn getrek en geen water gekry nie. En hulle het in Mara gekom, maar kon die water van Mara nie drink nie, want dit was bitter. Daarom heet die plek Mara. Toe murmureer die volk teen Moses en sê: Wat moet ons drink?” - Eksodus 15:22-24.

Baie van ons kom te staan by ons eie plek van beproewing. Soms bring die Here ons by plekke wat met Mara vergelyk kan word, waar die water van die lewe bitter is. En wanneer ons dan gekonfronteer word met 'n onlesbare dors, knaag die vrae en twyfel aan ons. Is ons dan soos die Israeliete?

In Eksodus 14:31 lees ons: “Toe het die volk die HERE gevrees en geglo in die HERE en aan Moses, sy kneg”. Dan volg die aangrypende lied in Eksodus 15:1-21. Maar hoe standhoudend was dit? Was dit nie dalk net 'n emosionele opwelling nie? Die Israeliete het nie besef wat werklik in hul harte aangaan tot op die oomblik wat die beproewing op hulle weg gekom het nie. Dit geld ook vir God se volk vandag nog. Die profeet Jeremia skryf: ”Die hart is bedriegliker as enigiets anders, hy is ongeneeslik; wie kan hom verstaan?” (Jer 17:9).

Dit was ook dieselfde mense wat later by die berg Sinaï voor die HERE sou bewe en vinnig was om te sê: “Alles wat die HERE gespreek het, sal ons doen” (Eks 19:8). En natuurlik het die Israeliete opreg bedoel wat hulle gesê het. Hulle het God gevrees en was só seker dat hulle nie daarin sou faal nie. Maar hulle het geen idee gehad wat daar diep in hulle harte was nie; in werklikheid was hulle geestelik bankrot.

Israel het hul geloof en geestelike krag geput uit die geloof en ervarings van hul voorganger en leier, Moses. Uit hulself het hulle geen geloof of vertroue gehad nie, en wanneer Moses vir 40 dae op die berg Sinaï vertoef, val hulle weer terug in ongeloof! (Lees Eksodus 32).

Dieselfde gebeur vandag ook met baie Christene. Wanneer hulle God se Woord hoor, belowe hulle gretig om Hom met hul hele hart te gehoorsaam. Maar in werklikheid put hulle alleen uit die bron van iemand anders se prediking en geloofservarings. Maar hulle het self geen diepgaande kennis of ervaring met Christus nie.

Jy kan God se openbaring nie van iemand anders ontvang nie. 'n Prediker kan jou aanmoedig en inspireer, en hy kan jou leer om volgens die Bybelse beginsels te lewe. Maar totdat jyself 'n ervaring en ontmoeting met Jesus en 'n geskiedenis met Hom opgebou het, heelwaarskynlik deur beproewings heen, kan jy Hom nie regtig ken nie. Sy Woord moet vir jou 'n weg baan in jou hart totdat dit 'n lewende ervaring word. Daarom is dit ook nodig dat jy Hom leer ken deur daagliks jou Bybel te bestudeer en voortdurend in gebed met Hom te verkeer.

En jy moet dink aan die hele pad waarlangs die HERE jou God jou nou veertig jaar lank in die woestyn gelei het tot jou verootmoediging en beproewing, om te weet wat in jou hart is, of jy sy gebooie sal hou of nie. En Hy het jou verootmoedig en jou laat honger ly en jou die manna laat eet wat jy en jou vaders nie geken het nie, om aan jou bekend te maak dat die mens nie van brood alleen lewe nie, maar dat die mens lewe van alles wat uit die mond van die HERE uitgaan” (Deut 8:2-3).

Omdat julle aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou het, sal Ek julle ook vashou in die tyd van beproewing wat oor die hele wêreld gaan kom om die bewoners van die aarde op die proef te stel” (Open 3:10 NAV).

David Wilkerson

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css