Die Weg

 

Die Here bepaal die koers, lengte en fases van my lewe

“En so dikwels as die wolk van die tent af optrek, het die kinders van Israel daarna weggetrek; en op die plek waar die wolk rus, daar het die kinders van Israel laer opgeslaan -  volgens die bevel van die HERE het die kinders van Israel weggetrek en volgens die bevel van die HERE laer opgeslaan; al die dae wat die wolk oor die tabernakel gerus het, het hulle in die laer gestaan.” - Numeri 9:17-18.

Die wolk was die Here se manier om Hom en sy wil aan sy volk bekend te maak. 'n Wolk is sigbaar; God is 'n werklike God, Hy is daar. 'n Wolk is ook bedekkend; niemand kan sê "ek weet alles oor God" nie. Hierdie wolk beweeg en die opdrag is dat die volk agter die wolk moet aantrek as dit verder gaan op pad na die beloofde land toe. Israel wou sekerlik gou by hul eindbestemming kom. Toe neem die Here hulle met 'n ompad van bykans 40 jaar.

God bepaal hoe jou lewe sal verloop, tot by jou eindbestemming. Ek het my eie idees oor hoe ek my lewensloop wil hê: oor my werk, huwelik, aftrede, my kinders, my gesondheid, ens. Maar baie keer bepaal God dit anders. Hy bepaal hoe lank my pad sal wees. Sommige mense word 90 jaar oud, soms begrawe ons 'n kind.

Die Here bepaal ook die fases waarin jou lewe verloop: die wolk bly soms twee dae, ander kere weer 'n maand of langer op een plek. So verloop ook ons lewe in fases. Fases van grootword,  kennis opdoen, beroeps- en gesinslewe, en aftrede; maar ook fases van voorspoed en armoede, 'n werk te hê en werkloos te wees, vreugde en hartseer, gesondheid en siekte, jeug en ouderdom, lewe en dood.

Numeri 9 leer ons hoe om die lewe te hanteer, naamlik om op die Here te wag. Nie haastig te wees en te sê: NOU wil ek dit so hê nie. Sy tyd is nie altyd ons tyd nie. Op die tyd wat Hy bepaal het, het Hy sy Seun gestuur. Ook die tyd van die wederkoms ken Hy alleen. Hy weet ook waarheen Hy met jou op pad is. Ons moet vir die Here sê: "Laat U wil met my lewe geskied". Die Here vra dat ons sal volg waar Hy ons lei, terwyl ons vashou aan sy beloftes soos wat ons dit uit sy Woord leer. Ons weet nie wat môre sal gebeur nie, selfs nie in die volgende uur nie. Daarom moet ons alleen op God vertrou en toelaat dat Hy ons lei.  

Ds. P.H. Fick
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css