Die Weg

 

Ons innerlike stryd

Vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid” - Romeine 6:18 OAV.

Die mens moet iemand dien, want as jy nie onder een meester is nie, is jy onder 'n ander. Om Christus aan te neem is om van meester te verander; dit is om onder die juk van die sonde uit te gaan en die gesag van Christus te aanvaar.

Dit is wat Paulus hier sê: “vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid”. Paulus was self 'n voorbeeld hiervan. Hy was op sy pad na Damaskus om Christene te vervolg en dood te maak. Maar dan, soos 'n blits uit die hemel, verskyn Christus aan hom. “Wie is U, Here? En die Here antwoord: Ek is Jesus wat jy vervolg.” (Hand 9:15). Dadelik besef Paulus (toe nog Saulus) watter groot fout hy gemaak het, en hy was onmiddelik aan die voete van Hom wat hy vervolg het. Hy het 'n nuwe Meester gehad aan Wie hy sy hele lewe oorgegee het.

Te veel Christene wy nie hulle volle lewe aan Christus nie. Paulus het sy lewe aan Hom gewy en dit is wat elkeen wat Christus navolg, moet doen.

Om jou lewe aan Christus te wy, kom egter nie sonder stryd nie, want Paulus sê ook verder: “want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.... Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon” (Rom 7:15-17).  Paulus gee vir ons 'n blik op sy innerlike wese sodat ons die stryd in sy binneste kan sien.

Hy sê daar is eintlik twee verskillende persone in hom wat in stryd met mekaar is: “want wat ek wil, dit doen ek nie, maar wat ek haat, dit doen ek.” Sy goeie self volg na wat reg is, maar sy ander self, en wat lyk asof dit sterker is, doen wat verkeerd is. “Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon.

Die goeie wat in hom die stryd gevoer het, was die nuwe lewe in Christus, en die ander self was die sonde wat hard gestry het om nie uitgedryf te word nie. Dit wou voorkom asof die kwaad die goeie wou oorwin. “Want om te wil, is by my aanwesig, maar om goed te doen, dit vind ek nie. Want die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die kwaad wat ek nie wil nie, dit doen ek” (Rom 7:18-19). Elkeen van ons sal hierdie woorde van Paulus verstaan as ons werklik daarna streef om heilig te lewe.

Gebed: Here gryp my, want ek is nie self in staat om my volledig aan U oor te gee nie, en wanneer U my het, hou my vas sodat ek nie wegdwaal nie, en red my ten spyte van myself”.

JR Miller

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css