Die Weg

 

Staan ons in die regte verhouding met God?

“Laat ons die verbondsark van die HERE uit Silo na ons toe bring, dat dit onder ons inkom en ons verlos uit die hand van ons vyande” - 1 Samuel 4:3 OAV.

Israel is deur die Filistyne verslaan en het groot verliese gely. Dit was eers nadat die Israeliete oorweldig is dat hulle weer gedink het aan God en die verbond wat Hy met hulle voorvaders opgerig het. Die simbool van hierdie verbond was die verbondsark wat in Silo gestaan het. Hierop het hulle nou hul hoop gevestig. As hulle die verbondsark na die slagveld sou bring, sou God hulle help en hulle beskerm. Dit is wat hulle gedink het, maar hulle het vergeet dat die verbondsark net die simbool was van die geestelike verhouding tussen hulle en hulle God, en dat die geboë vorm van die gerubs, as teken van God se beskerming, nutteloos is as hulle nie in gemeenskap met die God van die gerubs lewe nie.

Hoe dikwels is ons ingesteldheid teenoor God nie dieselfde as hierdie Israeliete nie? Ons maak so staat op uiterlike rituele asof hierdie rituele op sigself vir ons verlossing sal bring. Ons onderhou die doop en vier die nagmaal as verbondstekens, terwyl ons in ons innerlike wese geen gemeenskap met God het nie. Ons lees die Woord en bid sonder dat daar 'n passievolle liefde teenoor God in ons siele aanwesig is. Ons het 'n gewoonte om kerk toe te gaan, nie omdat ons God werklik liefhet nie, maar omdat ons hoop dat Hy ons sal help teen die aanslae van die lewe. In al hierdie dinge is ons net besig om, soos hierdie Israeliete, die verbondsark te gaan haal, terwyl ons harte nie reg is met die God van die verbond nie.

Ons moet nooit vergeet dat daar geen beskerming of hulp kan kom sonder daardie noodsaaklike eenheid met Christus nie. Christus het vir ons toegang verkry tot die heiligdom van God, waar ons kan skuil onder die vlerke van God se teenwoordigheid. As ons saam met God wil loop, en as ons die heerlike gemeenskap met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus, wil geniet, mag daar niks tussen ons en God staan nie.

FB Meyer

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css