Die Weg

 

As die geloof faal

En daar was hongersnood in die land, sodat Abram na Egipte afgetrek het om daar as vreemdeling te vertoef; want die hongersnood was swaar in die land” - Genesis 12:10 OAV.

Ons kom soms voor situasies te staan waar ons geloof beproef word, en wanneer dit lyk asof al ons drome aan skerwe spat. Dan begin ons paniekbevange ons eie planne maak sonder om na God se wil te vra. Dit dryf ons net dieper in die donker dieptes van moedeloosheid en swartgalligheid in. Maar nogtans laat die Here ons nie in die steek nie en kom Hy ons tot hulp, as ons maar net terugkeer na Hom.

Abram het God in die geloof gehoorsaam en na 'n vreemde land vertrek. Maar as Abram daar met hongersnood gekonfronteer word, beland hy in 'n geloofskrisis. Hy kon besluit om terug te keer na Haran, maar dit sou beteken dat hy aan God ontrou word. Hy kon weer 'n altaar bou en die Here aanroep in hierdie krisis, wat die regte ding sou wees om te doen. Maar hy besluit om self 'n plan te maak - om as vreemdeling na Egipte te gaan. Omdat hy self in beheer is moet hy nou 'n leuen vertel om homself te beveilig.

Die Here gryp egter in deur die Farao se huis met plae te tref. Hier kom 'n keerpunt. Abram keer terug na die altaar by Bet-El en roep weer die Naam van die Here aan (Gen13 :4).

Miskien is jy vandag midde in 'n geloofskrisis. Dalk maak jy self planne om daaruit te kom. Vra eerder na die Here se wil. Soek jou hulp by Hom. Is jy dalk alreeds 'n "vreemdeling in Egipte" en het jy deur jou eie toedoen beland in 'n plek of situasie waar jy nie wil wees nie? Keer dan terug na jou altaar - die Woord van God - sodat die Heilige Gees jou geloof só kan versterk dat, al lyk jou situasie hoe hopeloos, jy nogtans op God alleen kan vertrou vir uitkoms.

Met erkenning aan ds M.A.F. Kruger

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css