Die Weg

 

Krag van Bo

“Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld.” - Handelinge 1:8.

Die Here het 'n besondere doel vir sy dissipels gehad. Hulle was nie net gered om die saligheid te ontvang nie, maar hulle moes ook getuies wees van die wonderbare evangelie van versoening en verlossing. En daarvoor het hulle krag nodig gehad.

Dit is heel moontlik dat die dissipels nog nie werklik besef het hoeveel krag hulle nodig sou hê om die werk te doen waarvoor hulle geroep was nie. Die Here het egter goed geweet wat op hulle wag en daarom het Hy vir hulle krag belowe: krag om die ou lewe af te lê, krag om die wil van God te doen, krag om van God se liefde te getuig, krag om tot eer van God te lewe, en in sommige gevalle, krag om 'n martelaarsdood te sterwe. Uit hulself sou hulle dit nie kon doen nie. Hierdie krag lê buite die menslike wese, buite ons natuur. Hulle het die krag van die Heilige Gees nodig gehad, en watter buitengewone krag is dit nie: dit is 'n skeppingskrag en 'n krag tot oorwinning oor die sonde.

Jesus het belowe: “julle sal krag ontvang.” Hierdie belofte is voltrek en het werklikheid geword in die lewe van sy volgelinge. Met hierdie krag het hulle hul roeping vervul, hul werk gedoen en die leer van Christus in dade omgesit sodat die kerk van Christus vinnig gegroei het. Hierdie krag het hulle staande gehou en gesorg dat hulle die evangelie onder moeilike omstandighede kon uitdra. Daarom sê Paulus ook: “Ek is tot alles in staat deur Hom wat my krag gee” (Fil 4:13).

Hierdie belofte van die krag van die Heilige Gees geld vir elke kind van God: “Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na Hom sal roep” (Hand 2:39 OAV).

Het jy behoefte aan die krag van die Heilige Gees om dié dinge te doen wat God van jou verwag? Strek jou dan uit na die oorwinning oor die mag van die sonde. God het vir jou die krag beloof. Daar is krag vir jou, kind van God, want wat die Here beloof staan vas. Hy sê in sy Woord: “As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat Hom bid?” (Luk 11:13).

N Vetter in “Kracht van Omhoog” (1937) (Effens verkort).

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css