Die Weg

 

Om aan die hand geneem te kan word

Want Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou” - Jesaja 41:13 OAV.

Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here." - Hebreërs 8:8-9.

In ons geloofslewe moet ons altyd eers by die belofte van God begin. Ons hele Christelike lewenservaring het immers by Hom ontstaan. Dit is Hy wat eerste na ons uitgereik het en Hy sal ons met Sy teenwoordigheid beskut totdat ons die kroon van die lewe ontvang (Jak 1:12).

Hebreërs 8:9 stel dit mooi as hy sê dat God die volk Israel aan die hand geneem en uit Egipte uitgelei het. Aanvanklik het alles goed gegaan met die volk Israel, want Hy het hulle aan die hand geneem en 'n verbond met hulle opgestel. Maar die volk het van hulle kant hierdie verbond verbreek. Hulle het moeg geword om aan die hand vasgehou te word, en hulle het hul hand uit God s'n getrek. Hulle wou hulle eie rigting inslaan. En so het die kinders van Israel die woestyn in gestrompel. Maar God het steeds sy hand na hulle uitgehou.

Toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei”. Dit is dieselfde Hand wat hulle binne elf dae in Kanaän kon inlei - maar ons ken die res van die verhaal en die volk se omswerwinge deur die woestyn. Dit is ook wat met ons sal gebeur as ons moeg word om dié Hand vas te hou wat na ons uitgesteek word om ons te lei. God sê vandag weer aan ons: “Ek, die HERE jou God, gryp jou regterhand aan, Ek wat vir jou sê: Wees nie bevrees nie, Ek help jou”.

HW Cragg, The Life that is Held, 1951.
Uit: Daily Thoughts from Keswick.

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css