Die Weg

 

Laat almal die Here loof!

“Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid! Dit moet die verlostes van die HERE sê, wat Hy uit die nood verlos het en uit die lande versamel het, van die ooste en die weste, van die noorde en van die see af. Hulle het gedwaal in die woestyn, op woeste paaie; ‘n stad om in te woon het hulle nie gevind nie. Honger, ook dors was hulle; hulle siel het in hulle versmag. Toe het hulle die HERE aangeroep in hul benoudheid; uit hul angste het Hy hulle gered. En Hy het hulle gelei op ‘n regte pad om te gaan na ‘n stad om in te woon. Laat hulle die HERE loof om sy goedertierenheid en om sy wonderdade aan die mensekinders; want Hy het die dorstige siel versadig en die hongerige siel met die goeie vervul” - Psalm 107:1-9 OAV.

Dit is asof hierdie psalm die moeë reisiger, op sy pad deur die woestyn van die lewe, wegneem na die hoë bergspits van God se genade. Van hier af kan hy terugkyk op die weg wat hy gevolg het sodat hy 'n nuwe perspektief op sy lewe kan kry.  Al wat hy daar onder gedurende sy eensame reis gesien het, was die probleme wat hom omring het. Hy het in sy siel gekla omdat hy swaarkry; sy honger en sy dors het hom gekwel. Hy wou dit só anders gehad het: sy werk was swaar en eentonig, sy verhoudings het veel te wense oorgelaat, sy huisvesting was onvoldoende, sy toekoms onseker en die pad vol onbekende, dreigende gevare.

Maar nou is al hierdie dinge vergete, en hy sien die goedertierenheid van die Here; hy onthou nou die talle gevalle van nood waaruit die Here hom gered het; hy dink aan die waters van die lewe wat aan hom gegee is toe hy dors was, aan die lewensbrood wat hy kon eet. Hy besef dat sy seëninge te veel was om getel te word, en hy dank God. Sy lewensuitsig het verander, sy siel het oorgeloop van dankbaarheid.

As ons 'n bietjie sou gaan stilstaan en terugkyk op ons eie lewenspad, kan ons saam met die digter van hierdie psalm juig: “Loof die Here, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!”

Gebed: Here, vergeef ons ons klagtes van die verlede; ons loof U goedertierenheid wat tot in ewigheid bly. Amen.

Uit die Beek (1976) (Effens verwerk)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css