Die Weg

 

Nie hoër nie, maar laer

“Hy is soos ‘n man wat ‘n huis bou, wat gegrawe en diep ingegaan en die fondament op die rots gelê het” - Lukas 6:48 OAV.
"Moenie na hoë dinge streef nie, maar voeg julle by die nederige" - Romeine 12:16 OAV.

Ons lewe in 'n tyd van uiterste oppervlakkigheid en kunsmatigheid. Niemand sal dit kan betwyfel nie. Die onbeduidende, die kortstondige en verganklike word as noodsaaklikhede voorgehou, terwyl dít wat regtig saak maak, dít wat ewigheidswaarde het, geïgnoreer en agterweë gelaat word. In hierdie dae van verskriklike oppervlakkigheid moet ons weer let op die woorde van ons Here Jesus waar Hy sê: grawe en gaan diep in voordat jy jou fondamente lê. 

Die Christelike lewe kan slegs sinvol en suksesvol wees as ons diep ingaan in die dinge van God. Dit is 'n grondwaarheid van die Christelike lewe dat, hoe dieper ons grawe, hoe meer ons geestelik sal groei en hoe vaster ons in die geloof veranker sal wees.

Dr FB Meyer het op 'n keer gesê dat hy altyd gedink het God se gawes is op rakke gepak wat hoër en hoër gestrek het, die een bo die ander, en dat hy alleen in sy Christelike voortreflikheid sou groei as hy die beste geskenke op die boonste rak sou kon raakvat. Want dit is hoe dinge in die wêreld werk – hoe hoër hoe beter. Hy het egter later geleer dat dit juis andersom is. Die rakke strek nie boontoe nie, maar ondertoe, die een onder die ander. God se gawes kan nie bereik word deur groter te probeer word nie, maar deur laer te kniel. God se trone kan slegs bereik word deur die trappe na onder te neem en nie boontoe nie: “Maghebbers het Hy van trone afgeruk en nederiges verhoog” (Luk 1:52). Is jy bereid om die trappe na onder te neem? Jy moet laer gaan (minder word) as jy wil hê dat God jou deur sy seën verhoog.

Jesus het gesê: "Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen; maar as dit sterf, dra dit veel vrug” (Joh 12:24); "Wie homself verhoog, sal verneder word, en wie homself verneder, sal verhoog word. " (Matt 23:12). Ons moet iets uit hierdie groot teenstellings leer: lewe kom uit die dood, verheffing uit vernedering en seën uit gebrokenheid. Ons gaan hoër deur laer te gaan; ons styg uit na die hoogtes van die geestelike lewe deur in die dieptes in te grawe.

"Grawe en gaan diep in". Moenie moed opgee as God jou baie diep na benede bring nie. As Hy dit met jou doen is dit om jou uiteindelik hoog op te hef en vas te laat staan. Hoe diep is jou Christelike lewe geanker?

Frederick P Wood: Dwell Deep. Uit: Daily Thoughts from Keswick.
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css