Die Weg

 

Kontras tussen goed en kwaad

“Wat beroem jy jou in die kwaad, o geweldige? Die goedertierenheid van God duur die hele dag!“ - Psalm 52:3 OAV.

Hier aan die begin van die psalm word twee kontrasterende beginsels teenoormekaar gestel. Die gewelddadigheid van 'n goddelose mens teenoor die goedertierenheid (barmhartigheid) van God. As 'n mens verder lees dan sien jy hoe die digter hierdie toon verder versterk. Psalm 52 beeld eerstens 'n mens uit wat vol is van geweld, agterbaks en goddeloos. Hy spog nog boonop met sy eie boosheid en beskou homself as onoorwinlik. Maar in vers 7 kondig die bidder die oordeel van God oor hom aan: “So sal God jou dan ook vir ewig omverwerp, jou wegruk en jou uit die tent uitsleep; ja, Hy sal jou ontwortel uit die land van die lewendes.” Sy eie krag waarop hy so staatgemaak het sal nie teen God kan standhou nie.

Teenoor hierdie geweldenaar en sy bittere einde, skilder die digter vir ons die beeld van 'n mens wat op God vertrou (vers 8-11). Hy is 'n mens wat volgens die wil van God leef en sy tuiste vind in die gemeenskap van die gelowiges. Hy word uitgebeeld as 'n groen olyfboom, wat die simbool is van krag en oorvloed.

Hierdie teëstellende lewens is kleurryk en in groot kontras geskilder. Maar die hoogtepunt van hierdie rede voor die aangesig van God is duidelik: die bose sal vergaan soos was voor die son. God se geregtigheid sal seëvier. Mense wat op God vertrou is op 'n ander pad onderweg: elke nuwe dag saam met en onder die leiding van die goeie God. Op hierdie manier word die toekoms gewen.

“Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie; maar sy behae is in die wet van die HERE, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos ‘n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie; en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit” (Ps 1:1-3 OAV).

Theo Schneider, Kassel, Duitsland.
(Neukirchener Kalender 2006)

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css