Die Weg

 

Die sekerheid van die geloof

Want dit is goed en aangenaam voor God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. “ - 1 Timoteus 2:3-4.

Baie mense in ons tyd mis die sekerheid wat die geloof in Christus bied en is daarom ongelukkig en beangs, en lewe  in 'n voortdurende vrees vir die ewige dood.

Hoeveel van ons word nie soos 'n skip sonder roer op die golwe van vrees en twyfel rondgeslinger nie? Dink ons dan werklik dat dit die wil van God vir ons is? Dat ons altyd in onsekerheid moet lewe? Die Bybel, die onfeilbare Woord van God, maak God se wil aan ons bekend en sê: “God, ons Verlosser, .. wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom.”  Dit geld ook vir jou en my!

“Dit is 'n betroubare woord” skryf Paulus aan Timoteus: “Dit is ‘n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het om sondaars te red” (1 Tim 1:15)  “Daarom kan Hy ook volkome red die wat deur Hom tot God gaan, omdat Hy altyd leef om vir hulle in te tree” (Heb 7:25).

Die uitnodiging van die Here Jesus is dan ook heel duidelik en beslis: “Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee.”(Mat 11:28). Aarsel jy nog? Vra jouself af: “Geld dit ook vir my?” Luister dan wat die Here Jesus vir jou sê: “Ek sal hom wat na My toe kom, nooit uitwerp nie.” (Joh 6:37). Die Here wil en kan jou red! God bedoel wat Hy sê. Moet daarom nie langer teëpraat nie. Bedroef Hom nie met jou vrees en twyfel nie.  Aanvaar eenvoudig Sy vriendelike uitnodiging. Kom!

Bely jou sonde en gee jouself oor in Sy hande en dank Hom vir Sy wil met jou lewe. Lê jou neer by die wil van God, maak vrede met jou gewete, en jy sal na al jou moeite en stryd deel hê aan die vrede wat God jou bied.

Open julle mond,
eis van My vrymoedig,
op my trouverbond:
al wat jul ontbreek,
skenk Ek as jul smeek
mild'lik en oorvloedig (Ps. 81:12 berym)

N Vetter in “Kracht van Omhoog” (1937)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css