Die Weg

 

Sien die wil van God in jou dagtaak

“Diensknegte, wees gehoorsaam aan julle here na die vlees, met vrees en bewing, in opregtheid van julle hart, soos aan Christus; nie met oëdiens soos mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus wat die wil van God van harte doen ” - Efesiërs 6:5-6 OAV.

In die antieke tye was slawerny 'n algemene verskynsel. Daarom word diensknegte en slawe in dieselfde asem genoem. As die Bybel praat van die geringstes en die veragtes, was dit meestal slawe. Baie van hulle was ook lede van die eerste gemeentes. Dit is daarom dat so baie van die apostoliese briewe vermanings vir diensknegte (of slawe) bevat.

Hierdie vermanings het groot waarde vir ons. Dit bewys hoe die geloof in Christus hulle in staat gestel het om in moeilike omstandighede God te vrees en te dien. Dit wys dat die Here hulle omstandighede raakgesien en hul werk aangesien het as 'n welgevallige offerande waarop Hy sy loon sou gee. Daardeur kon hulle hul werk met blydskap doen. Selfs die slaaf kon voel dat sy slawewerk 'n dienswerk was wat aan God toegewy is.

Hoe kon die slaaf versterk word sodat hy sy werk met vreugde sou doen? Ons vind dit in die woorde: Wees gehoorsaam aan julle here soos diensknegte wat die wil van God van harte doen. Die slaaf moes sy omstandighede erken as die wil van God. Hy moes ook sy siel met die hemelse vreugde versterk: in wat ek doen, doen ek die wil van God. Hierdie geringe werk het 'n hemelse betekenis en waarde: ek is besig om die wil van God te doen.

Hoe baie Christene is daar vandag wat nooit geleer het om in hulle aardse lot die wil van die hemelse Vader raak te sien nie? Daarom kan hulle nooit die geestelike vreugde smaak nie om in hulle nederige arbeid te sê: met die engele is ek besig om die wil van God te doen. Dit is, in alles wat die Voorsienigheid my aanwys as my roeping en plig moet ek die wil van God erken en moet ek soek om daarin te arbei soos 'n dienskneg wat die wil van God van harte doen. Ja, van harte, met innerlike tevredenheid en vreugde, omdat die wil van my Vader altyd liefde en seën is. So word ons oë gesluit vir die uiterlike wat die mens sien, en kan ons sien wat God sien. Met die woorde: “die wil van God van harte doen”, verander die lewe van gedaante en kan ons dit in God se lig sien. “Want by U is die fontein van die lewe; in u lig sien ons die lig” (Ps 36:10).

Maar hoe kom 'n mens daartoe om dit te kan doen? Die teks sê dit vir ons. Let daarop hoe die slaaf tot drie maal toe op sy Heiland gewys word. Wees gehoorsaam aan julle here, soos aan Christus. Diensknegte moet hulle fokus op die Here stel en nie op mense nie. Paulus het gesê dat Jesus Christus deur die Gees in die mense bly en werk, en dat hulle deur Sy liefde nie meer aan die hardheid van die aardse bestaan moes dink nie. Die wesenlike nabyheid van Christus, Sy liefde en blydskap in die hart, dít het hulle in staat gestel om in al hulle slawediens die Here te dien, soos diensknegte van Christus.

Sal ons ons nie oorgee aan die wil van God en ons vertroue op die verhoogde Here se nabyheid stel nie? Dan word dit vir ons maklik om ons daaglikse arbeid te doen soos diensknegte wat Hom dien. Dan sal Christus se nabyheid met krag deur ons werk.

As ons maar net wil moed hou en glo dat ons Here in Sy liefde elke oomblik met ons is, dan kan ons in alles die wil van God sien, en van harte dit doen wat Hy op ons pad bring.

“Moenie net werk om deur hulle raakgesien te word en so in mense se guns te kom nie, maar werk met 'n opregte hart uit eerbied vir die Here. Wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie, omdat julle weet dat julle van die Here as beloning sal kry wat Hy belowe het. Christus is die Here in wie se diens julle staan.” (Kol 3:22 – 25).

Dr Andrew Murray
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css