Die Weg

 

Die Here my God is my toevlug

“God is vir Israel baie goed, vir dié wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien.” - Psalm 73: 1-3.

“Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees.” - Psalm 73:28.
 
Die begin en einde van die Psalm is so opvallend verskillend. In die digter se woorde beskryf God die worsteling van menige mens oor die skynbare sinloosheid om God te dien. “Kyk dan net hoe goed gaan dit met die goddeloses!” roep hy aan die begin. Maar dan eindig die lied op die hoogtepunt: Ek het nie koers verloor nie, maar my sekerheid in God gevind. Dis goed om naby Hom te wees.

Wat het dan in die gedagtes van die digter gebeur, dat Hy eers jaloers was op die goddelose en byna op hulle pad begin loop het – en toe weer die pad met God verkies het?

Hy beskryf dit aangrypend eerlik : “... dit was vir my bitter moeilik totdat ek in die heiligdom van God ingegaan en besef het wat die uiteinde van die goddeloses is.” (vers 16,17). Hy het die moeilike saak met God self gaan uitmaak – in sy heiligdom. Wie net hier op aarde besig bly met allerlei slim redenasies, sal nie die moeilik verstaanbare dinge kan ontrafel nie. Die skynbare teenstelling dat God se kinders seën ontvang, en tog nie materiële voorspoed beleef nie, laat die verstand stilstaan. Wie sonder God oplossings beredeneer, sal dwaas bly. Die digter beskryf sy eie dwaasheid so: “Toe ek verbitter was en veronreg gevoel het, was ek dom en sonder insig; soos ’n redelose dier het ek my teenoor U gedra.” (vers 21, 22).

Wat is dan tog die goddelike geheim agter die lyding en teenslae wat God se kinders deurmaak, terwyl goddelose ryk en voorspoedig blyk te wees? Dit lê in een saak: God self is die seën, en nie die dinge wat Hy aan my skenk nie. Sy vashou van jou hand, sy oopmaak van jou oë, sy koersaanduiding na die heerlikheid, sy ewige seëninge, is meer werd as tydelike voorspoed op hierdie aarde. God self is my seën. Daarom is daar niks in die hemel of op die aarde wat meer beteken as Hy nie. Ek wil en kan my lewe met Hom deel, dis veel ryker as al die skatte van die aarde. Die wonder van sy genade is dat Hy my bly vashou – ook te midde van die storms van die lewe.

Kom ons bely saam met die Psalmdigter : “Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug!" (Ps 73:28).

Dr Callie Opperman (Deo Gloria Kuberbrief 25/8/2014)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css