Die Weg

 

Jou grootheid lê in dit wat regtig saak maak

Pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies verag nie; want Ek sê vir julle dat hulle engele in die hemele altyd die aangesig sien van my Vader wat in die hemele is. Want die Seun van die mens het gekom om te red wat verlore is. Wat dink julle? As iemand honderd skape het en een van hulle verdwaal, sal hy nie die nege en negentig laat staan en op die berge die verdwaalde een gaan soek nie? En as hy hom kry, voorwaar Ek sê vir julle dat hy blyer is oor hom as oor die nege en negentig wat nie verdwaal het nie. So is dit nie die wil van julle Vader wat in die hemele is, dat een van hierdie kleintjies verlore gaan nie.” - Matteus 18:10-14.

'n Ware burger van God se koninkryk is iemand wat homself gering ag. So 'n persoon is nie vol van homself nie, maar vertrou ten volle op sy Here. Sy verwagting is gevestig op die Here Jesus Christus, wat gekruisig is, opgestaan het uit die dood en met groot heerlikheid weer sal kom vanuit die hemel waarheen Hy opgevaar het.

Ons sien hier twee sake wat bymekaar uitkom wat ons menslikerwys nie langs mekaar sou plaas nie: 'n nederige mens wat kinderlik homself gering ag, maar dan wel die eksklusiewe burgerskap van die ewige koninkryk van God besit.

So is dit die wil van God om die grootste heerlikheid te skenk aan hulle wat in die geloof kinderlik klein voor Hom staan. Juis vir die honderdste skaap van die kudde (vgl. vers 12) - vir die mens wat voel om laaste in die ry van menslike belangrikheid te staan - gee God sy enigste Seun se versoening sodat hy sy rykdom in God se koninkryk mag ontvang. Hierin is dan ook die groot teenstrydigheid van die Christendom geleë, iets wat die wêreld nie kan verstaan nie: nederigheid en kinderlike geringheid by God se mense is nie 'n weerspieëling van minderwaardigheid of waardeloosheid nie, maar dit wys juis op die grootheid en die ewigheid wat as 'n versekerde erfenis weggelê is vir dié wat in Jesus Christus lewe.

Dr l.L. Bekker
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css