Die Weg

 

Ek in my eie klein hoekie?

Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het, en soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm, so is dit ook met die liggaam van Christus” - 1 Korintiërs 12:12.

Ons sal in liefde by die waarheid bly en so in alle opsigte groei na Christus toe. Hy is immers die hoof, en uit Hom groei die hele liggaam. Die verskillende liggaamsdele pas by mekaar en vorm saam 'n eenheid. Elkeen van hulle vervul sy funksie, en so bou die liggaam homself op in liefde” - Efesiërs 4:15-16.

Ons leef in die tyd van die elektroniese media. Die Internet en TV het alles tot in ons huise gebring, ook die kerk .... of dalk nie? Hierdie media het alles vir ons gerieflik en gemaklik gemaak, maar strook dit met die Bybelse beskrywing van wat die kerk is?

Wat is die kerk? Die Bybel sê die kerk (of gemeente) is die gemeenskap van die gelowiges. Maar die kerk word ook die liggaam van Christus genoem. En as jy dan 'n lid is van Christus se kerk, is jy een van baie lede wat saam die liggaam van Christus vorm. Om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges, is dus dieselfde as om deel te wees van die liggaam van Christus. Ons is saam 'n eenheid met Christus as die hoof. As daar dan 'n liggaam is, moet daar ook 'n gees wees. Hierdie gees is die Heilige Gees wat sowel in die liggaam (die kerk) as in elke lid afsonderlik woon en werk.

Hierdie “liggaamlikheid” of gemeenskap van gelowiges (die kerk) is uiters belangrik. Want daarin is ons juis anders as die wêreld. In die wêreld is dit elkeen vir homself en is selfsug dikwels die oorheersende “wet van die lewe”. In die kerk is dit andersom, dáár is elkeen op die ander ingestel. Dáár dink jy nie net aan jouself nie, maar ook aan die welstand van ander, sowel op geestelike as stoflike gebied (vgl Fil 2:4). “Aan elkeen afsonderlik word 'n werking van die Gees gegee tot voordeel van almal” (1 Kor 12:7).

In die kerk van Christus is elkeen van ons verskillend, maar tog het elkeen sy of haar besonderse plek. Lees dit in 1 Korintiërs 12. Ons is dáár vir die ander. Moet daarom nie in jou eie klein hoekie sit en alleen die stryd met jouself en die wêreld probeer voer nie! Kom deel in die gemeenskap van die gelowiges en ontvang in hierdie samekoms weer geestelike versterking en bemoediging!

“Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoonte is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarheen te gaan, en dit des te meer namate julle die oordeelsdag sien nader kom” (Heb 10:24-25). 

“Christus is as Hoof die sentrale orgaan wat sy liggaam (die kerk) beheer en versorg. As ons onder sy leiding staan en in verbintenis met Hom bly, bereik ons die volle rypheid, wat eintlik van God afkomstig is en ooreenstem met God se doel met ons” (Bybel in Praktyk by Kol 2:19).

-dw-

(Met erkenning aan ds CG van der Merwe)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css