Die Weg

 

Wees sterk, want God is met ons

Bemoedig dié wie se hande slap hang, help dié wie se knieë knik,sê vir dié wat moed verloor het: “Wees sterk, moenie bang wees nie, julle God is hier,” - Jesaja 35:3-4 NAV.

Jesaja beklemtoon in sy profesie dat waar God teenwoordig is, mense 'n eenheid vorm en mekaar bemoedig. Ons mense is geneig om soms moedeloos te word. Die stryd om te bestaan kan baie hewig wees en die eise van die daaglikse bestaan word al hoe meer. Daarby kom nog die stryd om die behoud van die geloof en van 'n rein gewete voor God. Hoeveel mense word nie voortdurend gekwel deur vrees en onsekerheid, twyfel en wanhoop nie? Ons leef gedurig saam met mense wie se lewe bestaan uit 'n nimmereindigende opeenvolging van versugtinge, teleurstellinge en moedeloosheid. Dit is mense wat nie meer met vrolikheid van hart kan lag nie.

Is daar nie iemand wat blymoedig genoeg is om so 'n persoon te bemoedig nie? Het Christus deur sy oorwinning ons nie vervul met 'n hoop wat 'n boodskap van troos aan 'n swaarmoedige kan gee nie? Ons hét immers 'n hoop wat nie beskaam nie. Ons leef in die verwagting van die volle heil wat eenmaal gaan kom. Die tyd is naby dat die volle lig van die genade en heerlikheid van God die wolke en donkerheid wat ons aardse bestaan omhul, sal verdryf. Meer nog, God is nóu teenwoordig. Sy liefde is reeds 'n werklikheid  Ons word reeds met sy krag omgord.

By die werkbank, op die saailand, in die besigheid, kan ons vir mekaar sê: "Wees sterk, want God is met ons!"

Uit: Lig en Lewe onder redaksie van MJ Smuts
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css