Die Weg

 

Om rustig te kan slaap

“Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die HERE ondersteun my” - Psalm 3:6 (Direkte vertaling)

Hoe baie van ons vrees nie die nag nie? Die stryd van die dag wek by ons angs in die nag. Hoekom sou dit anders gewees het met Dawid?

Dawid moes vlug vir sy lewe. Sy eie seun het sy lewe gesoek. Daarby het sy volk hul rug op hom gekeer ( 2 Sam 15:13-14). Vir enige mens sou dit 'n moeilike nag gewees het. Ons lees hoe Dawid met sy troue volgelinge moes vlug. Huil-huil het het hy die Olyfberg uitgeklim. As teken van sy droefheid was sy kop toegemaak en het hy kaalvoet geloop (2 Sam 15:30). Dwarsdeur die nag het hulle gevlug, teen ligdag deur die Jordaan getrek en die volgende aand in die woestyn kamp opgeslaan (2 Sam 17:29). Absalom en sy leër was kort op sy hakke! Hoeveel spanning moes Dawid nie ondervind het nie?

In alles wat gebeur het, het Dawid egter steeds op die Here vertrou. In 2 Samuel 15:25, voor sy vlug, spreek hy dit soos volg uit: “Toe sê die koning vir Sadok: Bring die ark van God terug in die stad. As ek genade vind in die oë van die HERE, sal Hy my terugbring, en Hy sal my dit en sy woning laat sien.” (2 Sam 15:25).

Met sy volle vertroue in die Here kon hy die aand in die woestyn gaan lê en aan die slaap raak.“Ek kan gaan lê, aan die slaap raak en wakker word, want die HERE ondersteun my. Ek is nie bang vir tienduisende manskappe wat reg rondom teen my stelling inneem nie” (Ps 3:6-7 Direkte vertaling). In plaas daarvan dat die sorge van die lewe Dawid se gedagtes gevange hou, het hy sy vertroue in die Here gestel, en kon hy in hierdie spanningsvolle tyd rustig gaan slaap. Hoeveel geloof spreek daar nie uit hierdie aandgebed van Dawid nie?

Watter groter vrede kan 'n mens nie kry as jy soos Dawid kan sê:  “U het vreugde in my hart gegee, meer as die tyd wanneer koring en mos volop is. In vrede kan ek gaan lê en aan die slaap raak, want net U, Here, laat my veilig woon.”? (Ps 4:8-9 Direkte vertaling).

As jy, soos Dawid, in geloof jou gedagtes in die donker ure van die nag op die Here vestig, kan geen bekommernis, hartseer, teleurstelling, pyn of vernedering die rus van jou wegneem nie.

- dw -

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css