Die Weg

 

Saliger om te gee as om te ontvang

“Ek het julle in alles getoon dat ons deur so te arbei die swakkes moet help en die woorde van die Here Jesus moet onthou, dat Hy gesê het: Dit is saliger om te gee as om te ontvang.” - Handelinge 20:35.

Dit is saliger om te gee as om te ontvang. Ons sien nêrens dat hierdie woorde in die vier Evangelies voorkom nie. Tog kan ons met reg aanvaar dat die Here Jesus die woorde gesê het, want Johannes sê self dat nie alles wat Hy gesê het, opgeteken is nie (Joh 21:25).

As ons dink aan die omwandeling van Jesus Christus op aarde, kry hierdie woorde lewe. Dit is so beskrywend van dié God wat ons aanbid en bely. Johannes beskryf dit in sy evangelie: "Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” (Joh 3: 16). God gee. Hy gee Homself vir die mens om hom te red en te laat lewe.

God gee sonder om terug te verwag. Hy het immers vir ons gesterf toe ons nog sondaars was (Rom 5:8). In God se gee lê die element van genade. Wat Hy gee, gee Hy uit genade en in oorvloed.

By die wêreld is dit so anders. Hier gaan dit om selfsug. Hier word nie gegee nie, maar geëis. In die wêreld gaan dit nie om opbou nie, maar om wegneem en ontneem. Die lewe is niks werd nie. Alles is geoorloof solank jy maar net jou doel bereik.

Hoe lyk die beeld wat ons uitdra? Is dit die beeld van die wêreld, of vertoon ons die beeld van God? Die beeld van God bring volheid in die lewe - 'n volheid wat beskryf word met die woorde: "Dit is saliger ... ". Vir die Here was dit vreugde om Homself te gee en steeds gee Hy sy Heilige Gees aan dié wat Hom aanbid. Kyk hoeveel genade ons ontvang het! Moet daarom nie jou aandag op jouself vestig nie, maar kyk om jou rond en sien die geestelike en fisiese nood van ander mense raak. Wees diensbaar en “dien mekaar in liefde” (Gal 5:13 NAV).

Ds. M.J. Smidt (effens verwerk)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css