Die Weg

 

Die grootste ontmoeting van alle tye

“Salig is hy wat die woorde van die profesie lees, en die wat dit hoor en bewaar wat daarin geskrywe is, want die tyd is naby.” - Openbaring 1:3 OAV.

Johannes neem ons in Openbaring saam op 'n profetiese vooruitskouing van God se heilsplan met hierdie wêreld en ook met ons. Dit verklaar aan ons die pad wat God met hierdie wêreld loop totdat alles weer nuutgemaak is, soos ons dit uiteindelik vind as hoogtepunt in Openbaring 21. Dit kondig vir ons die lig van 'n nuwe môre aan. Dit rig ons blik op die verhoogde Here, aan wie God die naam gegee het “wat bo elke naam is” (Fil 2:9). God is met ons en met hierdie wêreld op pad na 'n heerlike einddoel. Hoe wonderlik en vertroostend is dit nie vir ons om met hierdie profesie insig te kan kry in God se heilsplan nie!

Daarom staan bó al die nood en al die verdrukking en swaarkry wat kom, hierdie saligspreking in Openbaring 1:3 uit as die eerste van die sewe saligsprekinge wat ons in Openbaring vind (Open 1:3, 14:13, 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14).  

Laat die profetiese woorde van Openbaring in ons harte wortel skiet, sodat dit vir ons die lig op ons pad sal wees in die donker tye waarvan in hierdie profesie gespreek word. Ons is op pad om ons gekruisigde en opgestane Here te ontmoet. Hy het ons lief en sal aan ons lewe 'n koninklike waardigheid gee – by Hom. Jesus Christus kom! Ons en ons wêreld gaan Hom tegemoet. “Die tyd is naby” en die ewigheid is besig om aan te breek.

Maak jou gereed vir die grootste ontmoeting van alle tye!

Susanne Thierfelder (effens verwerk)
Neukirchener Kalender 2010

 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css