Die Weg

 

God heers oor heersers

“En in die eerste jaar van Kores, die koning van Persië, het die HERE - sodat die woord van die HERE uit die mond van Jeremía vervul sou word - die gees van Kores, die koning van Persië, opgewek, dat hy ‘n oproep deur sy hele koninkryk laat gaan het, selfs ook skriftelik, om te sê: So sê Kores, die koning van Persië: Al die koninkryke van die aarde het die HERE, die God van die hemel, aan my gegee; en Hy het my opgedra om vir Hom ‘n huis te bou in Jerusalem wat in Juda is.” - Esra 1:1-2.

Hoe is dit moontlik? 'n Wêreldheerser as werktuig in God se hande! Kores is beskou as die briljantste heerser van die antieke tyd. Baie van sy tydgenote het hom goddelik vereer. Maar dit is juis hierdie magtige koning wat deur God as werktuig gebruik sou word (vgl Jes 45). God heers oor alle heersers en Hy gebruik hierdie heidense koning tot seën vir sy volk. Kores begin sy beroemde edik met hierdie woorde: “Die Here, die God van die hemel... het my opdrag gegee”. Ja, en hierdie heidense koning gehoorsaam God se bevel.

Met hierdie edik skenk die Persiese koning vryheid aan die volk van God. Meer nog, hy laat toe dat hierdie volk die tempel in Jerusalem weer herbou sodat hulle dáár in hulle eie land weer hul God in vryheid kon dien. Onthou die woorde van die weemoedspsalm: “Hoe sou ons die lied van die HERE kan sing in ‘n vreemde land?” (Ps 137). Maar God handel op 'n uitsonderlike manier met sy volk, selfs aan die hand van 'n heidense koning.

“Die koning se hart is in die hand van die HERE soos waterstrome: Hy lei dit waarheen Hy wil.” (Spr 21:1). En só lei Hy dié wat aan Hom behoort veilig deur die storms van die tye, selfs aan die hand van heidense heersers.

Ek het die aarde gemaak; die mensdom wat daarop is, het Ek geskep. Ek het met my hande die hemel oopgespan en Ek het aan al die hemelliggame hulle opdragte gegee. Ek het vir Kores te voorskyn laat tree om reg te laat geskied; Ek verwyder elke hindernis op sy pad. Hy sal my stad weer opbou en my ballinge terugstuur sonder dat hy betaling of 'n geskenk daarvoor ontvang, sê die Here die Almagtige.” (Jes 45:12 -13 NAV)

Irmgard Weth (Neukirchener Kalender)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css