Die Weg

 

Gesante van Christus

Ons tree dus op as gesante van Christus, en dit is God wat deur ons 'n beroep op julle doen.” - 2 Korintiërs 5:20 NAV.

Gesante wat in diens van hul land optree mag nie hul eie beleid maak of hul eie boodskap oordra nie. En as Paulus sê dat ons gesante van Christus is, word ons geroep om te lewe onder die gesag van Jesus Christus en die Woord, dit is om God se wil te doen, nie ons eie nie.

Wat beteken dit in ons persoonlike lewe? Eerstens, dat ons onder die gesag van God leef (vgl. Lev. 20:7). Ons moet God se heilige volk wees; ons moet uitleef wat ons verkondig, want die wêreld gaan alleen ag slaan op wat ons sê as dit duidelik word uit ons dade en ons persoonlike verhoudings.

Tweedens staan ons ook in ons maatskaplike verhoudings onder die gesag van die Woord. As Christene is ons deel van die samelewing met al sy probleme en verwagtings. Die Bybel het baie te sê oor maatskaplike geregtigheid en optrede. As gevolg van die mens se sondige aard sal ons dit nooit regkry om hier 'n paradys te skep nie, maar ons moet ons beywer vir maatskaplike geregtigheid. Ons moet alles in ons vermoë doen sodat mense 'n vreedsame, vrye, menswaardige lewe kan leef. Net Christus kan harte verander, maar dit beteken nie dat ons ons maatskaplike en politieke verantwoordelikhede moet verontagsaam nie. Hy is begaan oor die hele mens en die samelewing waarin ons leef.

Derdens is ons onder die gesag van God wat ons roep om te dien. Dit staan ons nie vry om die plek of die manier te kies waarop ons Hom gaan dien nie. Die verskeidenheid gawes wat God aan die kerk gegee het, verstom my altyd. Jy is dalk 'n boer, 'n ambagsman, 'n dokter of 'n professor, maar jy het jou gawes van die Heilige Gees ontvang. Wat is jou gawe? Elkeen van ons moet sy gawe in diens van God gebruik.

Gebed: Ons Vader en ons God, gebruik my as 'n gesant vir u koninkryk in die wêreld Ek onderwerp my aan u gesag en u wil. Wys my hoe om die gawe wat U my gegee het, aan te wend om u koninkryk te laat kom. Ek bid dit in die Naam van Jesus Christus. Amen.

Verwerk uit: “Na hoër hoogtes” deur Billy Graham - Met die vriendelike toestemming van die Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM)  
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css