Die Weg

 

As die Here jou roep, gaan Hyself vooruit

En Jeremia het gesê: Die woord van die HERE het tot my gekom en gesê: Kyk, Hanámeël, die seun van Sallum, jou oom, kom na jou toe met die woorde: Koop vir jou my stuk grond wat in Anatot lê, want jy het die reg van lossing om te koop. En Hanámeël, die seun van my oom, het na my gekom volgens die woord van die HERE in die voorhof van bewaking en vir my gesê: Koop tog my stuk grond wat in Anatot in die land Benjamin lê, want jy het die reg van besit en jy het die lossing; koop dit vir jou. Toe het ek gemerk dat dit die woord van die HERE was.” - Jeremia 32:7-8 OAV.

Hoe wonderlik is dit om te weet dat die Here self vir ons die weg voorberei voordat ons ons voete daarop sit! Hy was alreeds daar voordat ons dit self begin loop: “En hulle het van die berg van die HERE af drie dagreise ver getrek; en die verbondsark van die HERE het drie dagreise ver voor hulle uit getrek om vir hulle ‘n rusplek uit te soek.” - Numeri 10:33 OAV.

So is dit ook as God jou vir 'n spesifieke taak roep. Dit is dan heel menslik om soos Gideon te wil twyfel (Rigters 6). Dan vra 'n mens jy jouself af: “Is dit werklik die wil van God?”  As dit werklik God is wat jou roep sal Hy ook op sy tyd genoegsame bewyse gee sodat jy daarop kan reageer.

Hoe pragtig is die verhaal van Jeremia omtrent die opdrag wat hy van God ontvang het om die stuk grond in Anatot te koop. Die Here het self gesê hoe Hy sy woord sou bevestig en Jeremia het gewag totdat hy die bevestiging ontvang het. Dit was eers toe die seun van sy oom die volgende dag na hom toe gekom en die voorstel vir die aankoop van die grond gemaak het, dat Jeremia gesê het: “Toe het ek gemerk dat dit die woord van die Here was” (Jer 32:8).

Jeremia het gewag totdat God, deur sy voorsienigheid, hierdie opdrag bekragtig het. Hy het daarna al die sekerheid gehad wat nodig was om volgens die opdrag van God te handel.

Ons sien dieselfde beginsel ook by Petrus en die gesante van Kornelius. Petrus het vooraf 'n visioen van die Here ontvang voordat die gesante van Kornelius by hom opgedaag het (Hand 10).  'Terwyl Petrus nog wonder oor die betekenis van die gesig wat hy gesien het, kom die mans wat deur Kornelius gestuur is, by die voordeur aan. Hulle was op soek na die huis van Simon en doen toe navraag of Simon wat ook Petrus genoem word, daar tuis is. Terwyl Petrus nog nadink oor die gesig, sê die Gees vir hom: “Daar is drie mans wat jou soek. Kom, gaan ondertoe en moenie aarsel om saam met hulle te gaan nie, want Ek het hulle gestuur.”'(Hand 10:17-20 NAV). Die weg was reeds vir Petrus voorberei, hy kon net sy opdrag gaan uitvoer.

Waar God die weg aandui, sal sy hand ook die weg berei.

As God jou roep sal Hy ook aan jou die weg wys. Soms neem dit 'n tyd waarin Hy jou voorberei vir jou taak. Daar is genoeg bewyse daarvan in die Bybel. Wag op die Here totdat Hy die weg aan jou bekend maak. As daardie weg nog vir jou in duisternis gehul is, is daar geen haas om te handel nie. Wag maar net geduldig op die lig wat Hy sal skenk en handel dan daarvolgens.

Na weë vir ons nog onbekend
sal God sy kinders se voetstappe wend.

Verwerk uit: "Streams in the desert" deur Mrs. Chas. E. Cowman

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css