Die Weg

 

Wat is ware rykdom (1)

‘Julle sê: "Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie," en julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal.’ – Openbaring 3:17 NAV.

Ons lees in Openbaring van die briewe aan die sewe gemeentes. Hierdie sewe gemeentes het werklik bestaan en die toestande soos wat dit in Openbaring beskryf word, hét in daardie gemeentes geheers. Dit sal dalk goed wees om later elkeen van hierdie briewe in diepte te beskou, aangesien die toestande wat beskryf word, en Christus se vermaninge en lof aan die gemeentes, ook betrekking het op die Kerk van Christus deur alle eeue heen. Hierdie volgende twee boodskappe uit Openbaring 3:17 is in antwoord op vrae wat ek onlangs ontvang het. Die geestelike probleme van 2000 jaar gelede is ook die probleme van vandag.

Aardse besittings is ‘n swaar las om te dra. Jesus sê: “Dit verseker Ek julle: ‘n Ryk mens sal moeilik in die koninkryk van die hemel kom.” (Matt 19:23).  Dit gaan nie soseer oor die rykdom self nie, maar eerder dáároor dat God se hand nie daarin gesien word nie.  Die mense in Laodisea sê dit sommer reguit: “Ons is ryk, skatryk, en ons het niks meer nodig nie”.  Maar rykdom hoef nie net materiële besittings te wees nie. Alles waarop jy staatmaak buiten God, is gevaarlik. ‘n Mens kan so maklik op jou besittings of op jou talente vertrou en daarvan ‘n afgod maak.

En dit is juis die nood van hierdie gemeente. Hulle het nie besef wat hulle ware toestand is nie. Hulle was só ingenome met hulself dat Jesus hulle moes waarsku: “julle weet nie dat julle ellendig en beklaenswaardig is nie, arm, blind en kaal”. Dalk het hulle hierdie waarskuwing verontagsaam. Want hulle het gedink dat hulle alles deur hulle eie kennis en inspanning bekom het.

Nou sê Jesus vir hulle: “julle weet nie – julle is ellendig”. Want dit wat jy het kan so maklik jou meester word. Mammon verslaaf jou, plaas spanning op jou en put jou uit. Op die einde lei sowel jou liggaam as jou gees daaronder.

Julle is beklaenswaardig”. In plaas dat mense hulle beny, moet hulle bejammer word. Mense moet liewer oor hulle treur as om hulle te prys

Julle weet nie julle is arm”. Hulle dink dat hulle aan niks gebrek ly nie, maar intussen het hulle nie dít wat hulle werklik nodig het nie. Dink daaraan – alles wat jy hier bymekaarmaak bly agter wanneer jy na die graf gedra word. Daar bly net mooi niks oor wat jy kan saamneem nie! Daarom sê Jesus: “Moenie vir julle skatte op aarde bymekaarmaak waar mot en roes dit verniel en waar diewe inbreek en dit steel nie. Maak vir julle skatte in die hemel bymekaar, waar mot en roes dit nie verniel nie en waar diewe nie inbreek en dit steel nie.” (Matt 6:19-20).

“Julle weet nie julle is blind”. Juis daarom weet hulle nie, want as jy blind is kan jy nie die Son van Geregtigheid sien nie. Hulle kan nie sien wat die werklike betekenis van lewe is nie.

Julle weet nie dat julle kaal is nie”. Die pragtige wolstowwe van Laodicéa kon hulle nie bedek voor die alsiende oë van Jesus nie. Hulle staan naak in hulle grootheidswaan en sondeverlorenheid.

Maar na Jesus se vermaning volg ook die troosryke alternatief: “Daarom raai Ek julle aan om by My goud te koop wat deur vuur gelouter is, sodat julle ryk kan word; en koop wit klere, sodat julle julle kan aantrek en julle skande, julle naaktheid, nie gesien word nie; en koop oogsalf om aan julle oë te smeer, sodat julle kan sien.” (Open 3:18).

(Word vervolg)

-dw-

(Met erkenning aan ds MJ Booyens)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css