Die Weg

 

Wat is ware rykdom (3)

“Ek ken julle verdrukking en julle armoede, en tog is julle ryk” - Openbaring 2:9.

In die vorige twee boodskappe het ons gelees van die rykdom en “armoede” van die gemeente van Laodisea. Laodisea was 'n welaf stad, met welaf mense en die gemeente van Christus het aan niks kortgekom nie. Hulle was ryk aan materiële dinge, maar Jesus het gesê hulle is arm. Die gemeente het dieselfde beeld van hoogmoed en trots uitgedra as die res van die stad, maar dít wat hulle regtig nodig gehad het, het by hulle ontbreek.

By die gemeente van Smirna sien ons die teenoorgestelde. Smirna (vandag bekend as Izmir) was een van die rykste stede in Klein-Asië. As hawestad was dit ook 'n Romeinse handelsentrum met 'n groot Joodse bevolking. Maar teenoor die rykdom van die stad, was die gemeente van Christus brandarm, “nie omdat hulle sukkelaars was nie, maar omdat teen hulle gediskrimineer is” (BiP). Die gemeente is deur die Romeinse heersers onderdruk en vervolg, aangehits deur mense wat hulself Jode genoem het (Open 2:9). Hulle was brandarm en tot bedelaarstatus gedwing deur die vyande van die Here. Nogtans het hulle hul geloof in Christus nooit verloor of verloën nie. Hulle het hulle nie aan die wêreld oorgegee terwille van kortstondige aardse rykdom nie.

Maar nou sê Jesus ... “tog is julle ryk”. Hoe kan dit wees?

Die mens wat ter wille van die Naam van die Here op aarde verdruk en stoflik uitgeroei word, is ryk in die Here. Aardse rykdomme kan 'n mens altyd verloor, maar die rykdomme van hierdie gemeente lê op 'n ander lewensvlak. Hulle het 'n skat in die hemel waar mot en roes nie verniel en diewe nie inbreek en steel nie. Dit is 'n skat wat 'n mens tot in ewigheid nie kan verloor nie.

In alles het hierdie mense gesê dat hulle in lewe en in sterwe aan Jesus Christus behoort. Dit is ook wat ons moet sê. Geen aardse verdrukking, vervolging, armoede en nood kan ons skei van die liefde van Christus nie. Sy hemelse skatte is ons erfenis. Met liefde en genade dra Hy ons deur ons kortstondige aardse bestaan en voorsien Hy aan ons die krag om te volhard tot die einde toe. En dit is ons rykdom! Ook het ons gesonde oë waarmee ons dinge kan sien wat die wêreld nie kan sien nie!

“Wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie, en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir dié wat Hom liefhet.” (1 Kor 2:9).

Die Gees wat ons ontvang het, is nie die gees van die wêreld nie, maar die Gees wat van God kom. So weet ons wat God ons uit genade geskenk het.” ( 1 Kor 2:12).

-dw -

* BiP: Bybel in Praktyk, Christelike Uitgewersmaatskappy (CUM).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css