Die Weg

 

Om eenvoudig te kan lewe

‘n Bedevaartslied. Van Dawid. o HERE, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie. Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos ‘n gespeende kind by sy moeder, soos ‘n gespeende kind is my siel in my. Wag op die HERE, o Israel, van nou af tot in ewigheid!” - Psalm 131 OAV.

In die mededingende tye waarin ons lewe word daar al hoe meer druk op mense geplaas. Alles moet altyd hoër, beter en mooier. Maar dit is juis waarteen die Woord van God ons waarsku. En nou sê Dawid in sy pelgrimslied dat hy rus gevind het in die eenvoudige dinge van die lewe.

Dawid vertel vir ons in Psalm 131 van hoe hy groot dinge nagejaag het, dinge wat vir hom te groot was. Toe was sy siel 'n hartstogtelike, woelige see, altyd in beweging. Maar nou, nou het hy rus en stilte gevind (“ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak”). In die skool van die lewe en by die Gees van God het hy geleer om "na aan die aarde te lewe". Hy is nou soos 'n kindjie wat tevredenheid by sy moeder gevind het. Hy het gemoedsrus by die Here gevind. Méér as dit het hy nie nodig nie.

As ons waarlik in Christus is, dan raak ons gespeen van die gejaag na die oordaad van aardse besittings. Strewe jy nie ook na té hoë dinge nie? Ons kan op twee maniere ryk wees: in die oorvloed van ons besittings óf in die geringheid van ons behoeftes! As ons ons begeertes en behoeftes beperk, is ons ryk. Dink min oor wat jy nie het nie en baie oor wat jy wel het. 

Ons word ook gespeen van die noodsaaklikheid van sukses. Baie mense gaan spanningsvol gebuk onder die juk van sukses. Hulle is voortdurend bang dat hulle nie aan hul eie en ander se verwagtings sal kan voldoen nie. Dit maak die lewe moeilik en bring onnodige spanning mee. 'n Geloof met die Kruis as middelpunt kan nie 'n geloof wees wat aardse sukses bo alles stel nie. Toe die Here Jesus gesterf het, het dit gelyk of al Sy werk op 'n mislukking uitgeloop het, en tog weet ons dat Hy tóé eers oorwin het. Nee, wees getrou aan die hoogste waartoe jy in staat is en laat die welslae of mislukking in die hande van die Here.

Nog verder: ons word gespeen van oneerlikheid sodat ons 'n opregte lewe kan lei. Die verkeerde is altyd ingewikkeld en verdraaid. Leuens bring jou op die verkeerde pad. Iemand het eenkeer vertel dat hy 'n afskrif van elke brief moes hou, sodat hy homself later nie sou weerspreek nie. As jy egter die waarheid uitleef, hoef jy nie te onthou wat jy in die verlede gesê het nie.

Die eenvoudige lewe is sonder onnodige spanninge. Wat was die lewe van die Fariseërs tog ingewikkeld, omring van reëls en wettiese verordeninge. Daarenteen vind ons die lewe van die Here Jesus eenvoudig, opreg en reguit. Die Fariseërs sê self: "Meester, ons weet dat U reguit praat en leer" (Luk 20:21 OAV). Hy was deur eenvoud gekenmerk. En as Hy in ons woning maak, kom ons siel tot bedaring, het ons vrede en word dit stil binne ons.

Prof HDA du Toit: Na die eis van elke dag (effens aangepas)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css