Die Weg

 

Jy kan alleen dink as jy hoop het

Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.” - 2 Timoteus 4:18 NAV.

'n  Sekere sielkundige sê dat hoop ontstaan wanneer ons dink dat alles goed sal afloop; dat ons sal slaag; dat 'n oplossing verkry sal word. Die Sweedse skrywer Max Frisch (1911-1991) het weer gevra: “Kan jy dink sonder dat jy enige hoop het?” Die apostel Paulus se antwoord hierop sou beslis wees: “Gewis nie, sonder hoop het ek lankal alles opgegee”.

Hoop is meer as om net goeie wense vir die toekoms te hê. Egte hoop kom juis te voorskyn uit alles wat ons in die verlede ervaar het. So dra Paulus dit oor aan sy leerling Timoteus, terwyl hy wat Paulus is, in die gevangenes sit:  “Ek het die goeie wedloop afgelê; ek het die wenstreep bereik; ek het gelowig end-uit volgehou. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my, die lewe by God” (2 Tim 4:7-8 NAV). Paulus het byna alles beleef wat met 'n mens kan gebeur: daar was tye van vreugde en voorspoed, dan was daar ook tye van armoede, verdrukking en vervolging. En wanneer Paulus sy brief aan Timoteus uit die gevangenis skryf, sy einde naby is en dit wil lyk asof hy alles in die lewe verloor het, dan sê hy nog: “Maar die Here het my bygestaan en my krag gegee .... En ek is uit die bek van die leeu gered. Die Here sal my red van elke onheil en my behoue in sy hemelse koninkryk bring. Aan Hom kom die eer toe tot in alle ewigheid! Amen.” (2 Tim 4:17-18 NAV). Paulus het uit ervaring geleer op Wie hy sy hoop vir die toekoms kon vestig.

Toe Paulus homself ten laaste voor die hof moes verdedig was daar niemand op wie hy sy hoop kon bou nie, want almal het hom in die steek gelaat (2 Tim 4:16). Maar sê hy, hy het wel hoop, 'n beter hoop en dít op 'n hoër vlak: “Die Here sal my red”. Daarom kon hy aan die toekoms dink, 'n toekoms saam met Christus en kon hy sy hoop aan ander oordra, selfs al sit hy aan die einde van sy lewe in die gevangenes.

Saam met die Psalmdigter kan ons sê: “HERE van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou!” (Ps 84:13 OAV). Dit geld vir hierdie lewe en die toekomstige. Dit is ons hoop waarsonder ons nie kan dink nie!

- dw-

(Met erkenning aan Stefan Claass in Neukirchener Kalender 2004)
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css