Die Weg

 

Dien die Here, jy is kosbaar in sy oë

Moenie bang wees vir dié wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees Hom eerder wat sowel die liggaam as die siel in die hel kan laat vergaan. “Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie? En tog sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle Vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies.” - Matteus 10:28-31.

Jesus dui in Matteus 10:16-23 aan dat sy dissipels (volgelinge), net soos Hy, deur mense vervolg sal word. Ongelowige mense en die duiwel sal alles doen om te keer dat die dissipels van Jesus Christus die vreugdeboodskap kan verkondig. Daarom sal hulle die volgelinge van Jesus spot, verdruk en selfs doodmaak. In Matteus 10:28 en 29 sê Jesus dat ons, as sy volgelinge, nie vir mense bang hoef te wees nie. Jesus verseker ons dat ons meer werd is as baie mossies. En as Hy dan met soveel keurigheid na onbelangrike mossies omsien, hoeveel te meer sal Hy sy volgelinge versorg en beskerm!

Jesus se dissipels het ‘n boodskap om aan die wêreld te verkondig. Die goeie boodskap van hoop, redding en genade in Christus. Die Heilige Gees stel ons in staat om die Here met vrees en eerbied te dien en in Hom te bly glo te midde van swaarkry en spanning. Sonder ons verbondenheid aan die Here sal ons die aanslag van bose mense en die duiwel nie kan hanteer nie.

Ons wat die Here dien en vertrou, weet dat die Here die bose mense geheel en al, liggaamlik en geestelik, in die hel sal laat beland.

Die Here ag ons so hoog dat Hy sy enigste Seun gestuur het om vir ons te sterf. Leef dan vanuit hierdie sekerheid in hierdie uitdagende wêreld.

Weet jy en glo jy dat jy vir God baie kosbaar is? Die Here ken jou op jou naam en weet alles wat jy beleef en ervaar. Daarom hoef jy nooit bang te wees vir beproewinge, menslike dreigemente, of aanslae deur ongelowige mense of die duiwel nie. Niks sal ons immers van God se liefde kan skei nie.

Ds Paul van den Berg
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css