Die Weg

 

Die Weg (3) – Daar is 'n weg

(lees saam met die vorige 2 boodskappe)

“Dit is die weg, wandel daarop!” - Jesaja 30:21.

As jy na regs of links wil uitwyk, as jy voel jy kan nie meer nie, is daar 'n stem agter jou wat sê: “Dit is die weg, wandel daarop!” Dit is die evangelie van verlossing!

Daar ís dus 'n weg. Só vér kan jy nie weg wees nie, só diep kan jy nie geval het nie, só verlate kan jou lewe nie wees nie, só diep in die modder kan jy nie weggesink het nie .... dat daar nie vir jou 'n weg daaruit is nie! Jyself sien geen weg meer nie want jy het verstrik geraak. Jy wil nou maar regs of links na die dood toe uitwyk. “Ek weet nie meer nie en niks kan my ook meer skeel nie," skree die jong vrou, vasgevang in haar eie lewenskrisis, my oor die telefoon toe.

Luister en hoor, almal wie se lewens dreig om in duie te stort, jý wat wanhopig in jou kamer sit en geen krag vir 'n nuwe dag het nie - luister na die Stem agter jou: daar is 'n weg! Daar is 'n weg uit alle nood, te alle tye, vir alle mense. Daar is 'n weg uit die gruwelikste lewensverwoesting, uit die diepste verdriet, uit die donkerste wanhoop, uit die grootste skuld. As jy regtig niks meer kan uitrig nie, as jy voel dat jy aan die einde van die weg gekom het met die mense en die wêreld rondom jou, en ook met jouself - dan fluister die Stem nog: “daar is 'n weg!”

Hierdie Stem is nie vaag of onseker nie. Ferm en duidelik klink dit: “Dít is die weg". Daarmee word al jou hunkering na regs of links vir goed beëindig. Jy hoef nie eers met hierdie weg te eksperimenteer om te sien wat die uitkoms daarvan sal wees nie! Die uitkoms staan vas en seker. Die Stem maak 'n einde aan al jou geskarrel en die onsekerhede in jou lewe. Die Stem praat met gesag: “Dit is die weg." Al wat jy moet doen is om jou by hierdie rigtingsaanwysing neer te lê, want sê Dawid: “Hy sal die ootmoediges lei in die reg en die ootmoediges sy weg leer.” (Ps 25:9 1953 vertaling)

Leer my, HEER, u regte weë,
wys die regte pad my aan;
maak my hart daartoe geneë,
om met lus daarop te gaan.
Wil my deur u waarheid leer,
lei my dwalende gedagte;
want U is my heil, o HEER!
U is ek altyd te wagte.
(Ps 25:2 beryming)

(word vervolg)

Ds Gabe van Duinen
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css