Die Weg

 

Die Weg(4) - Ek is die Weg

(Lees saam met die vorige 3 boodskappe)

Jesus het vir hom gesê: “Ek is die weg ....” - Johannes 14:6.

Wat kan hierdie weg uit die diepste lewensnood dan wees? Is dit 'n spesifieke ingesteldheid teenoor die lewe? Is dit dalk net lewensreëls wat jy moet gehoorsaam? Is dit dalk die Kerk of jou belydenis? Nee, dit is baie méér as dit, hoe voortreflik hierdie dinge ook al mag wees! Trap maar 'n bietjie versigtig, want jy mag dalk jou lewe daarvolgens kon inrig sonder dat jy jou op “die weg” bevind. Want daar is maar net één weg, en dié weg is Jesus Christus self.

Laat die sekerheid en volkomenheid van hierdie “EK is die weg” diep in jou siel indring. Dit plaas die gang van ons lewens volledig op Hom. Toe Christus gesê het: “Ek is die weg” het Hy ons weg vir Sy rekening geneem. Aan hierdie weg kan jy self niks verander nie. Daar word net van ons verwag om op hierdie weg te loop. Ons stryd om selfhandhawing kom tot 'n einde. Die lewende Christus staan hier voor jou. Vir alle mense wat hul weg byster geraak het in hierdie moeraswêreld sê Hy: “Ek is die weg”.

Maak hierdie beeld van Christus as die weg deel van jou lewe, prent dit vir jou in en onthou dit. Begin elke nuwe dag daarmee. Dit is so 'n uitermate groot genade dat Hy – wat volgens Paulus “in die gestalte van God was” (Fil 2:6) – vir ons die weg wil wees. Ons mag en ons moet ons met vrymoedigheid op hierdie weg begeef. Sy lyding en soendood het vir ons die weg geplavei sodat dit ons uit ons diepste verlorenheid kan lei. Dít is die bewys van die uitermate groot liefde van God vir ons. Hy het Homself neergelê – as die weg. Nee, moenie na regs of links probeer uitdraai nie. Dít is die weg. “Ek is die weg” sê Christus.

“Jou ore sal ‘n woord (stem) agter jou hoor wat sê: Dit is die weg, wandel daarop! wanneer julle regs of wanneer julle links wil gaan.” - Jesaja 30:21.

“Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; o HERE, hulle wandel in die lig van u aangesig.” - Psalm 89:16 (1953 vertaling)

Ds Gabe van Duinen
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css