Die Weg

 

Vestig jou oë op Jesus Christus

“Maar Stefanus, vol van die Heilige Gees, het opgekyk na die hemel en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan.” - Handelinge 7:55 (1983 vertaling).

Dit is nie altyd maklik om trou en standvastig te wees in die diens van Jesus en Hom te volg op al die weë wat Hy aanwys nie. Só kla baie Christene, en dit bly ook nie net by kla nie.

As dit by die diens aan Jesus kom, dan vroetel ons maar bietjie rond. Ons skeep so maklik af. Waar dit by die navolging van Christus kom is daar altyd 'n ja ........ maar! Ja, ons gaan soms kerk toe, ons bid en lees die Bybel. Miskien gaan ons selfs deur as voorbeeldige Christene. Dit wys tog op iets, dan nie?  Maar tog kom daar baie keer van die navolging van Jesus weinig tereg in ons lewens. Dit is mos só maklik om enige inspanning en die eise wat dit aan ons stel, te omseil. Ons gee voor dat ons iets doen, en in werklikheid doen ons nie veel nie.

Hoekom dan só? Wat is die diepere oorsaak daarvan? Dit gebeur omdat ons nie op die regte manier na Jesus kyk nie. Hoe ons vir Jesus volg, hang geheel en al daarvan af of ons ons oë altyd op Hom gevestig hou. Stefanus kon dit doen. Hy kon vir Jesus met 'n stralende gesig volg tot in die dood, al het hy op 'n gruwelike manier aan sy einde gekom. Want .... hy het vir Jesus gesien. Ons fout is dat ons die weg sien, maar nie die Leidsman nie; ons sien die taak, maar nie die Meester nie.

As die weg vir jou moeilik begin word, lig dan jou kop op. Staan 'n rukkie stil en vestig jou oë op jou Leidsman en Voleinder van jou geloof - kyk na Jesus. Dan sal jy agterkom dat iets wonderliks begin gebeur. Dan kies jou moeilikhede 'n ander weg. Dan kan jy alles bemeester wat vir jou ondraaglik swaar gelyk het en waarteen jou hele siel in opstand gekom het.

Dit is dan dat die apostel Johannes se woorde vir jou betekenis kry: “en sy gebooie is nie swaar nie” (1 Joh 5:3). Die diens van die sonde en van die duiwel is swaar en die betaling is swak; jou siel kan nie daarvan leef nie. Maar die diens van Jesus .......: “Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; want my juk is sag en my las is lig.” ( Mat 11:29-30).

As ons maar die oog op Jesus gevestig wil hou!

Ds Gabe van Duinen
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css