Die Weg

 

Wie troos jou?

Terwyl ons die salige hoop ...... verwag van ...... ons Verlosser, Jesus Christus, wat Homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid en vir Homself ‘n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke.” - Titus 2:13-14 (1953).

Wat 'n lieflike trooswoord is dit op ons moeilike en soms donkere lewenspad! As ons aan die begin van 'n nuwe jaar staan, huiwer ons dikwels by die gedagte aan die onbekende toekoms wat voorlê. Hoe meer ons die lewe leer ken, hoe meer besef ons die gevare wat ons bedreig. Armoede, siekte en dood omring ons aan alle kante. Miskien het ons self al deel gehad aan die smarte van die lewe. Verder is daar ook nog die geestelike gevare. Hoeveel van ons medegelowiges het nie al die teenswoordige wêreld liefgekry nie? (vgl 2 Tim 4:10). Is daar nie dalk ook agteruitgang in ons eie geestelike lewe te bespeur nie? Is God se Woord nog ons erns en het ons 'n aktiewe persoonlike gebedslewe? Is ons in alle opsigte 'n lig vir die wêreld? (Mat 5:14).

Daarom is dit nie vreemd nie dat ons bekommerd voel oor ons toekoms en die van ons kinders! Ons is so swak en nietig. Dalk moet ons self nog hierdie jaar die doodsvallei betree. Wat moet van ons word? Hoe sal ons God kan ontmoet in die dood. Ons raak benoud as ons oor die dinge begin dink. Die lewe is hard en gevaarlik, en die dood is vir ons 'n verskrikking.

Is daar enige troos vir my in hierdie wêreld? Ja beslis, want ek weet dat ek aan Jesus Christus behoort. Hy het my duur gekoop, nl. met sy dierbare bloed. Só 'n prys kan 'n mens nooit betaal nie. En daarom behoort ons aan Hom, met liggaam en siel, in lewe en dood ... Ons behoort nie aan die wêreld nie, nog minder aan Satan. Ons is nie kinders van die duisternis of van die dood nie. Ons kan nie onsself red nie, maar ons hoef dit, Goddank, ook nie te doen nie. Christus Jesus het ons gered. Oor die dood of die ewigheid behoort ons ons nie te bekommer nie, want ons is veilig in Jesus se hande. Ons hoef niks méér te doen nie as om uit dankbaarheid 'n lewe te lei wat aan God toegewy is. “Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir dié wat Hom liefhet” (Rom 8:28). Ons het vrede met God deur Jesus Christus en daarom ook vrede met ons medemens, vrede met die lewe en vrede met die dood. Ons kan onbevrees en met geruste hart die toekoms ingaan, omdat ons Bewaarder lewe. Hy het ons bewaar vandat ons in die lewe ingegaan het en sal ons bewaar totdat ons eenmaal weer daar uitgaan die ewige lewe in.

En omdat ons weet dat ons aan Christus behoort, skaam ons ons ook oor ontrouheid en afvalligheid. Ons moet daarom besluit om ons lewe te vernuwe en alle sondige bande te verbreek. Deur God se genade moet ons ons toewy aan Hom en sy gebooie gehoorsaam (1 Joh 5:3). Hy wat ons duur gekoop het en aan Wie ons na liggaam en siel toebehoort.

Besit jy reeds hierdie geseënde troos? As jy dit besit sal jy onbevrees kan lewe en sterwe, soos Jesaja dit stel: “Ek is dit wat julle troos! Wie is jy, dat jy bevrees is vir die mens wat moet sterwe” (Jes 51:12).

Uit: Die Vaste Fondament - Dr SJ van der Walt (effens verkort).
 

Kopiereg: Lukas du Preez (dieweg.co.za). Ontwikkel op w3.css